Potraviny

Potraviny a krmivá

V dnešnom všeobecne chápanom potravinárskom priemysle je výzvou zaistiť bezpečnosť a kvalitu potravín v celom dodávateľskom reťazci - od poľa až po stôl a splniť požiadavky trvalo udržateľného poľnohospodárstva vo všetkých oblastiach, od poľnohospodárskej výroby až po rybolov a akvakultúru.

Kontrola rizika, ako aj systémy riadenia kvality a bezpečnosti potravín sú dnes nevyhnutným prvkom celého potravinárskeho priemyslu a stravovacích služieb, čo nám umožňuje plniť požiadavky zákazníkov, posilňovať imidž spoločnosti a budovať jej konkurenčnú výhodu.

BUREAU VERITAS PONÚKA CERTIFIKAČNÉ SLUŽBY NA VŠETKY ČASTI DODÁVATEĽSKÉHO REŤAZCA OD VÝROBY POTRAVÍN, CEZ SPRACOVANIE, SKLADOVANIE A DISTRIBÚCIU, AŽ PO SPRÁVU ODPADOV.

Certifikovaná organizácia má povinnosť bezodkladne nahlásiť sťahovanie či pozastavenie výrobku, ktorý bol označený za poškodený a mohol by negatívne ovplyvniť konzumentov, certifikačnému orgánu. Túto povinnosť môžete splniť na nasledujúcom e-maile: FoodIncident@bureauveritas.com.