BRCGS - BRITISH RETAIL CONSORTIUM GLOBAL STANDARDS

BRCGS - BRITISH RETAIL CONSORTIUM GLOBAL STANDARDS

Certifikácia BRC je britská norma, ktorá vznikla zlúčením mnohých auditov, ktoré neboli jednotné, a ktoré boli finančne aj časovo náročné. BRC je určená organizáciám, ktoré sa zaoberajú výrobou potravín alebo ich skladovaním, prepravou a predajom, vrátane tých, ktoré poskytujú verejné stravovanie a sú nútené v prostredí náročného trhu demonštrovať, dokumentovať a dokazovať riadenie podmienok, ktoré zaisťujú bezpečnosť potravín. Zo strany obchodných reťazcov aj samotných konzumentov je stále intenzívnejší záujem o informácie, ktoré súvisia s bezpečnosťou a kvalitou potravín. Táto norma sa nepriamo špecializuje na dodávateľa privátnych značiek predajných reťazcov. Nenechajte si zbytočne uniknúť obchodnú príležitosť a nechajte svoje výrobky certifikovať.

K certifikácií BRC zabezpečujeme nasledujúce kroky:

  • Vykonávame vstupné inšpekcie nezávislými certifikačnými inštitúciami
  • Zhodnotenie kvality a bezpečnosti potravín od dodávateľov s cieľom zavedenia privátnej značky
  • Zabezpečenie všetkých legislatívnych procesov a zabezpečenie maximálnej ochrany spotrebiteľa