RIADENIE VÝBERU POSKYTOVATEĽA SLUŽIEB

RIADENIE VÝBERU POSKYTOVATEĽA SLUŽIEB

Výber skúseného a spoľahlivého dodávateľa je najdôležitejšie rozhodnutie. Zabezpečíme pre Vás všetky podklady a prevedieme Vás kompletným výberovým riadením, nezávisle posúdime ponuky a pomôžeme Vám i so zostavením zmluvy.

BUREAU VERITAS SLOVAKIA SPOL. S R.O DOKÁŽE ZABEZPEČIŤ NASLEDUJÚCE:

Pripravenie podkladov pre výberové riadenie

  • Popíšeme a zanalyzujeme celý proces dopytovanej služby vrátane interných špecifík, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu dodávky.

Nastavenie požadovanej kvality výstupov (SLA) a pravidiel pre ich hodnotenie (KPI)

  • Spolu s Vami definujeme Vaše požiadavky na konkrétne služby a ich výstupy, ktoré prevedieme do zmluvných podmienok spolu s pravidlami a postupmi vyhodnocovania.

Vytvorenie zadania pre výberové riadenie

  • Vypíšeme všetky požiadavky a pripravíme správne zadanie pre jednoduchšie vyhodnotenie ponúk všetkých oslovených dodávateľov v tendri.

Výber vhodných dodávateľov, organizácia výberového riadenia a vyhodnotenie ponúk

  • Oslovíme vhodných kandidátov, skontrolujeme kvalifikačné predpoklady, odpovieme aj s Vašou pomocou na všetky dotazy, zorganizujeme miestne šetrenie. V prípade záujmu, na základe obdržaných ponúk Vám doporučíme s ktorým záujemcom rokovať o zmluve.

Príprava zmluvy s vybraným dodávateľom

  • Zabezpečíme, aby zmluva obsahovala dôležité body a pravidlá, ktoré sa v oblasti facility managementu používajú: napr. SLA a KPI, eskaláciu, mobilizačnú fázu a pod.