Polnohospodarstvo a potraviny

POĽNOHOSPODÁRSTVO A POTRAVINY

BUREAU VERITAS PONÚKA ŠIROKÉ SPEKTRUM ČINNOSTÍ KONTROL POĽNOHOSPODÁRSKYCH KOMODÍT, POTRAVÍN, SUROVÍN A SPOTREBNÉHO TOVARU, TAK ABY ZÁKAZNÍK BOL SPOKOJNÝ A VŽDY SA K VÁM S DÔVEROU VRACAL.

NAŠE ČINNOSTI:

 • Kontroly poľnohospodárskych a potravinárskych komodít, nestrojárenského tovaru a chemických surovín.
 • Kontrola tovaru v akejkoľvek fáze výroby, skladovania alebo pri dodávkach v SR a zahraničí.
 • Kontrola nakládok a vykládok tovaru
 • Kontrola kvality, balenia, označovania a označovania tovaru
 • Kontrola množstva (tally/draft survey/checkweighing)
 • Kontrola čistoty a vhodnosti dopravných prostriedkov na nakládku tovaru
 • Kontrola infestácie plodín v silách alebo pri expedícii
 • Kontrola tovaru pred odoslaním tovaru (pre-shipment inspection, final random inspection)
 • Kontrola tovaru v mieste destinácie alebo u zahraničných dodávateľov
 • Odber vzoriek tovaru podľa platných noriem
 • Overovanie zhody výrobku splatnou legislatívou
 • Overovanie množstva a akosti dodávok
 • Analýzy atestovania potravín v akreditovaných laboratóriách
 • Chemické a organoleptické rozbory poľnohospodárskych plodín
 • Kontrola skladových zásob tovaru pre bankový sektor
 • Inšpekcia pri riešení reklamácií v obchodnom styku
 • Posudzovanie poistných udalostí
 • Hygienické expertízy pre hotelové a ubytovacie služby
 • Inšpekcia a certifikácia ekologických podnikateľov

Ďalšie ponúkané služby a užitočné informácie: