Uhlík

UHLÍK

Zmena klímy je problémom, ktorý, žiaľ, definuje dnešnú modernú dobu. Pričom vlády, podniky a jednotlivci naprieč svetom neustále hľadajú spôsoby, ktorými je možné znížiť ich dopad na životné prostredie.

ZNÍŽENIE VAŠEJ UHLÍKOVEJ STOPY


Overovanie uhlíkovej stopy umožňuje spoločnostiam presne vyhodnocovať a podávať správy o svojich emisiách uhlíka a identifikovať ďalšie oblasti, ktoré treba zlepšiť. Aby však bolo overovanie úspešné, vyžaduje presné údaje. BUREAU VERITAS overuje organizácie podľa série dobrovoľných noriem a regulačných schém vymedzených pre uhlíkovú stopu. To organizáciám umožňuje znižovať svoje emisie a tým uprednostňovať udržateľné operácie - UHLÍKOVÁ STOPA

CERTIFIKÁCIA NA ODSTRAŇOVANIE A KOMPENZÁCIU UHLÍKA

Kompenzačná schéma uhlíka a odstraňovanie skleníkových plynov umožňuje spoločnostiam obmedzovať alebo vyrovnávať emisie skleníkových plynov a tým minimalizovať ich dopad na životné prostredie. BUREAU VERITAS potvrdzuje a overuje iniciatívy v oblasti kompenzácie uhlíka a odstraňovania skleníkových plynov, preukazuje legitimitu uhlíkových kreditov a pomáha spoločnostiam dosiahnuť uhlíkovo neutrálne operácie.

ZAISťUJEME TRANSPARENTNOSŤ PRE UHLÍKOVO NEUTRÁLNE TVRDENIA

Na preukázanie svojho záväzku voči spomaleniu zmien klímy a obmedzeniu vplyvu na životné prostredie, musia spoločnosti odôvodňovať tvrdenia o ich uhlíkovo neutrálnych obchodných praktikách. BUREAU VERITAS poskytuje overenie a certifikáciu treťou stranou podľa Vami preferovanej normy. Tieto normy vyžadujú, aby spoločnosti sledovali svoju produkciu uhlíka, identifikovali oblasti neefektívnosti, merali znižovanie svojich emisií a nakupovali správne množstvo uhlíkových kreditov na kompenzáciu svojich zvyškových emisií. - UHLÍKOVÁ NEUTRALITA

DOSAHOVANIE NULOVÝCH ČISTÝCH EMISIÍ

Aby spoločnosti dosiahli čisté nulové emisie, musia naprieč dodávateľským reťazcom zaviesť obchodné postupy, ktoré nezanechávajú žiadny vplyv na klímu. BUREAU VERITAS pomáha spoločnostiam s overovaním uhlíkovej stopy, vyhodnocuje výsledky projektov zameraných na odstraňovanie skleníkových plynov a iniciatív na znižovanie emisií. Ďalej overujeme správy o pokroku smerom k dosiahnutiu čistých nulových cieľov spoločností.