CERTIFICATION_14

AKREDITÁCIA

Bureau Veritas je celosvetovo pôsobiaca organizácia a je držiteľom viac ako 60 akreditácií, ktorými je schopná ponúknuť akreditované a certifikačné služby v jednotlivých krajinách.

Ako globálny líder ponúka celosvetovo širokú škálu certifikačných a auditných služieb na mieru v oblastiach Kvality, BOZP, Environmentu a Sociálnej zodpovednosti.

Keď sa spoločnosť rozhodne implementovať efektívnosť, transparentnosť, produktovú a systémovú bezpečnosť, starostlivosť o životné prostredie, je si pravdepodobne vedomá, že certifikácia môže priniesť solídne uznanie od klientov a finančných inštitúcií a priniesť spoločnosti pretrvávajúce zlepšovanie.

V mnohých oblastiach sme akreditovaní overovať a podávať oficiálne stanoviská (s certifikátom, osvedčením), že systém, produkt, osoba alebo majetok je v zhode so špecifickými požiadavkami, na ktoré je vyžadovaná certifikácia.

Certifikácia zvyčajne zahŕňa audity na mieste, následné dozorné audity v priebehu trvania platnosti certifikátu. V opodstatnených prípadoch môže zahŕňať aj fázu kontroly projekcie.

AKREDITÁCIA

BUREAU VERITAS PONÚKA AKREDITOVANÚ CERTIFIKÁCIU PODĽA ISO/IEC 17021-1

I. Bureau Veritas  Certification Holding SAS Francúzsko:

IATF 16949, CDM (UNFCCC), SA 8000 (SAAS), ISO 9001, IRIS (UNIFE)

II. Bureau Veritas Certification Holding SAS UK  Branch (akreditácia UKAS):

ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, FSSC, BRC, ISO 27001, EMAS, AS EN9100/9110/9120, EUETS (Spojené kráľovstvo)

BUREAU VERITAS ponúka na Slovensku akreditovanú certifikáciu podľa ISO/IEC 17021-1 pod anglickou akreditáciou,  t.j. UKAS pre systémy:

 • Systém kvality ISO 9001 (QMS - manažérstvo kvality)
 • Environmentálny systém  ISO 14001 (EMS - environmentálny manažment)
III. BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o.(akreditácia SNAS):

Na Slovensku je spoločnosť BUREAU VERITAS spôsobilá podľa požiadaviek ISO/IEC 17021-1: 2015
a ISO/IEC 17021-9: 2016 poskytovať certifikáciu pod slovenskou akreditáciou na základe Osvedčenia o akreditácii č. R-112 vydaného Slovenskou národnou akreditačnou službou v rozsahu :

 • CERTIFIKÁCIA SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA PROTI ÚPLATKÁRSTVU PODĽA NORMY ISO 37001: 2016 (ABMS)

BUREAU VERITAS vykonáva na Slovensku certifikáciu podľa normy ISO/IEC 17021- 1 pod českou akreditáciou (ČIA) v rozsahu:

 • Bezpečnosti zdravia pri práci  (HSMS)  ISO 45001
 • Bezpečnosť potravín: ISO 22000 a FSSC 22000
 • Bezpečnosť informácií ISO/IEC 27001 (ISMS)
 • Služby SMS ISO/IEC 20000-1 (ITSMS)
 • Hospodárenie s energiami ISO 50001 (EnMS)
 • Kritické body HACCP
SNAS akreditácia

V zahraničí ponúkame SNAS akreditáciu pre ABMS v týchto krajinách:

 • Bulharsko
 • Chorvátsko
 • Česká republika
 • Lotyšsko
 • Poľsko
 • Rumunsko
 • Srbsko
 • Slovinsko
 • Ukrajina

Akreditácia súbory na stiahnutie: