CERTIFICATION_14

AKREDITÁCIA

Bureau Veritas je celosvetovo pôsobiaca organizácia a je držiteľom viac ako 60 akreditácií, ktorými je schopná ponúknuť akreditované a certifikačné služby v jednotlivých krajinách.

Ako globálny líder ponúka celosvetovo širokú škálu certifikačných a auditných služieb na mieru v oblastiach Kvality, BOZP, Environmentu a Sociálnej zodpovednosti.

Keď sa spoločnosť rozhodne implementovať efektívnosť, transparentnosť, produktovú a systémovú bezpečnosť, starostlivosť o životné prostredie, je si pravdepodobne vedomá, že certifikácia môže priniesť solídne uznanie od klientov a finančných inštitúcií a priniesť spoločnosti pretrvávajúce zlepšovanie.

V mnohých oblastiach sme akreditovaní overovať a podávať oficiálne stanoviská (s certifikátom, osvedčením), že systém, produkt, osoba alebo majetok je v zhode so špecifickými požiadavkami, na ktoré je vyžadovaná certifikácia.

Certifikácia zvyčajne zahŕňa audity na mieste, následné dozorné audity v priebehu trvania platnosti certifikátu. V opodstatnených prípadoch môže zahŕňať aj fázu kontroly projekcie.