Uhlíková stopa

Uhlíková stopa

Meranie uhlíkovej stopy je metodika posudzovania a vykazovania, ktorá umožňuje spoločnostiam, budovám a mestám presnejšie vypočítať emisie uhlíka a určiť oblasti na zlepšenie. BUREAU VERITAS má v tejto oblasti rozsiahle skúsenosti, ponúkame overovanie uhlíkovej stopy podľa štandardov, ktoré pomáhajú organizáciám dôsledne a transparentne merať a podávať presné správy o ich uhlíkovej stope.

Meranie uhlíkovej stopy je osvedčeným postupom pre spoločnosti, ktoré sa snažia sledovať svoju produkciu uhlíka v snahe ju znížiť. Presné monitorovanie a podávanie správ ukazuje spoločnostiam, kde je možné vykonať zmeny a minimalizovať ich dopad, čo im pomáha dosiahnuť čisté nulové ciele a úspory nákladov.

KĽÚČOVÉ BENEFITY MERANIA UHLÍKOVEJ STOPY

  • Zaistíte súlad so zákonnými požiadavkami;
  • Preukážete svoj záväzok voči udržateľnému podnikaniu a transparentnosti v komunikácii;
  • Urobíte prvé kroky na zlepšenie s cieľom obmedzenia emisií uhlíka z Vašej prevádzky;
  • Vytvoríte dôveru medzi zúčastnenými stranami prostredníctvom otvoreného vykazovania a informáciami overenými tretími stranami;
  • Zdieľaním presných informácií o vašej uhlíkovej stope zvýšite reputáciu vašej spoločnosti a produktov;

PREKÁŽTE SVOJ ZÁVÄZOK VOČI ZNIŽOVANIU EMISIÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV (GHG)

Norma ISO 14064-1 obsahuje požiadavky a pokyny pre kvantifikáciu a vykazovanie emisií a odstraňovanie skleníkových plynov (GHG) na organizačnej úrovni. Pokrýva všetko od návrhu až po overenie inventára GHG. Overovanie podľa normy ISO 14064-1 ponúkame už od roku 2006 a máme s tým rozsiahle skúsenosti. Overenie organizáciám umožňuje dobrovoľne preukazovať robustnosť ich výpočtov a merania uhlíkovej stopy prostredníctvom verejného podávania správ.

KOMUNIKUJTE O VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Spoločnostiam, ktoré chcú certifikovať vplyv produktu alebo služby na životné prostredie, ponúka norma ISO 14067 pokyny na kvantifikáciu a komunikáciu ich uhlíkovej stopy. ISO 14067 tiež dodáva dôveryhodnosť uhlíkového značenia (vyhlásenia na výrobkoch alebo v mieste predaja). Overovanie u dôveryhodného partnera, ako je BUREAU VERITAS, pomáha spotrebiteľom robiť informované pozitívne rozhodnutia o svojich nákupoch a posilňuje dôveru medzi všetkými zúčastnenými stranami.

VSTÚPTE NA UHLÍKOVÝ TRH EÚ

Systém EÚ pre obchodovanie s emisiami (EU ETS) je prvý a najväčší trh s emisiami na svete. Prostredníctvom systému „cap and trade“ je stanovený limit celkového množstva určitých skleníkových plynov, ktoré zariadenia môžu vypúšťať. V prípade európskych priemyselných zariadení presahujúcich určitú veľkosť v odvetviach s vysokým obsahom uhlíka je podávanie správ EÚ ETS povinné. BUREAU VERITAS je akreditovaná na poskytovanie overovania emisií, čo umožňuje organizáciám preukazovať súlad s predpismi EU ETS a zaisťovať spôsobilosť na obchodovanie s emisnými kvótami.