AUTOMOTIVE_34

DOPRAVA A MOBILITA

Najnovšie a najrýchlejšie sa vyvíjajúce inovačné technológie. Buďte pripravení!

Výrobcovia automobilov, lietadiel alebo vozového parku požadujú od svojich dodávateľov, aby mali účinnú kontrolu nad vykonávanými procesmi, aby spĺňali špecifické výrobné požiadavky a aby sa zamerali na neustále zlepšovanie procesov a výrobkov. Normy venované dopravnému a automobilovému priemyslu zahŕňajú množstvo špecifických požiadaviek na dizajn a vývoj, výrobu, riadenie projektov, náklady a riziká. Pri stále zložitejších dodávateľských reťazcoch je veľmi dôležité, aby sa výrobcovia spoliehali na dodávateľov z celého sveta.

Výrobcovia vozidiel sa spoliehajú na služby Bureau Veritas, ktorých cieľom je neustála kvalita tovaru a procesov.

Bureau Veritas ponúka služby v oblasti certifikácie a auditu spoločnostiam v automobilovom a dopravnom priemysle, od certifikácie IATF 16949, cez certifikáciu bezpečnostných noriem pre priemysel v letectve (AS / EN 9100, AS / EN 9110/9120, JISQ 9100) až po certifikáciu IRIS - čo znamená splnenie osobitných požiadaviek železničného priemyslu - od prevádzkovateľov aj výrobcov, až po programy auditu dodávateľov na mieru.

PREČO BUREAU VERITAS?

  • Bureau Veritas prispôsobuje riešenia potrebám hlavných aktérov na trhu dopravy a automobilového priemyslu. Začína sa vo fáze inovácie / projektovania nových komponentov a systémov a pokračuje v celom dodávateľskom reťazci v danom sektore. Pomáhame pri zabezpečovaní procesov a majetku. Podporujeme našich klientov pri riešení nových výziev a hrozieb vyplývajúcich z vyvíjajúcej sa dopravnej situácie.
  • Certifikácie Bureau Veritas sú uznávané viac ako 40 vnútroštátnymi a medzinárodnými akreditačnými orgánmi na celom svete vrátane Medzinárodnej pracovnej skupiny pre automobilový priemysel, ktorá stanovuje požiadavky na certifikáciu IATF 16949.
  • Máme globálnu akreditáciu pre štandardnú certifikáciu IRIS s certifikátmi vydanými v 28 krajinách po celom svete.
  • Bureau Veritas je svetovým lídrom v certifikácii zhody IATF pre automobilový priemysel a obsluhuje viac ako 4 000 tovární, vydávajúcich certifikáty vo viac ako 60 krajinách.