AGRI_14

POSLANIE A VÍZIA

PODPORUJEME VÁŠ BIZNIS

Pomáhame firmám k lepšiemu riadeniu obchodných prípadov, zvyšovať transparentnosť a dôveryhodnosť v očiach zamestnancov, akcionárov i obchodných partnerov. Sme aktívni v energetike, automobilovom priemysle, potravinárstve a ďalších segmentoch.

ODHALUJEME MOŽNÉ RIZIKÁ

Kontrolujeme napríklad jednotlivé etapy výstavby budov, testujeme materiály, potraviny alebo spotrebný tovar, kontrolujeme technické zariadenia, vykonávame revízie zdvíhacích zariadení, kontrolujeme plavidlá, vykonávame hodnotenie vplyvu výroby na životné prostredie atď.

ROZUMIEME NEPREHĽADNEJ LEGISLATÍVE

Pomáhame firmám plniť požiadavky, ktoré prinášajú legislatívne zmeny, veľmi často nejasné a neprehľadné. V posledných rokoch to bol napríklad zákon o kybernetickej bezpečnosti alebo zákon o hospodárení energií.

VZDELÁVAME VAŠICH ZAMESTNANCOV

Vaši zamestnanci sú najcennejším aktívom v spoločnosti. Preto je ich cielené vzdelávanie nevyhnutnou súčasťou pre udržanie konkurencieschopnosti spoločnosti. Ponúkame kurzy akreditované aj neakreditované. Uzavreté školenia priamo na mieru potrieb klienta a taktiež kurzy otvorené pre širokú verejnosť. Zaisťujeme odborné školenia a sme oprávnení ponúkať aj komplexné kurzy pre rozvoj audítorov.

PRE VIAC INFORMÁCIÍ KLIKNITE NA ODKAZY NIŽŠIE:

POLITIKA NESTRANNOSTI

prehlásenie nestrannosti generálneho riaditeľa

VÍZIA A POSLANIE SPOLOČNOSTI

ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA