IFS - INTERNATIONAL FEATURED STANDARDS

IFS - INTERNATIONAL FEATURED STANDARDS

Medzinárodný štandard IFS sa zameriava na bezpečnosť, kvalitu a zákonné požiadavky pri výrobe potravín.

IFS štandard vznikol ako požiadavka kontinentálnych (nemeckých) obchodných reťazcov na väčšiu transparentnosť a jednotnosť pri posudzovaní dodávateľov z hľadiska potravinárskej bezpečnosti dodávaných výrobkov. Bola prijatá aj francúzskym ekvivalentom tejto únie - FCD (Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution). Zahrnutí obchodníci sú Aldi, Lidl a Metro.Cieľom štandardu IFS je vytvoriť jednotný systém hodnotenia pre všetky spoločnosti, ktoré dodávajú potravinárske výrobky pod obchodnou značkou obchodných reťazcov (tzv. Privátne značky). Snahou auditov IFS je dosiahnuť jednotné formulácie, jednotné overovacie postupy, vysokú transparentnosť a vzájomné uznávanie auditov naprieč celým potravinárskym reťazcom.

Štandard IFS je určený pre:

  •  Výrobcov potravín a spotrebného tovaru, najmä "privátnych značiek"

  •  Distribútorov potravín a spotrebného tovaru

  •  Logistické spoločnosti