CERTIFIKÁCIA HACCP

HACCP – HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS

HACCP – (Hazard Analysis and Critical Control Points) Systém analýzy nebezpečenstva a stanovenie kritických kontrolných bodov Certifikácie systému HACCP.

Ročne milióny ľudí podliehajú rôznym elimentárným ochoreniam z potravín, ktoré sú spôsobené výrobou prevádzkovanou v neriadenom režime. Existujú potravinárske prevádzky, reštaurácie, obchody a cateringové spoločnosti, ktoré svoje produkty vystavujú nebezpečenstvu kontaminácie alebo dokonca sa neúmyselne podieľajú na šírení kontaminovaných produktov. Certifikácia systému HACCP je najefektívnejšou cestou v tvorbe systémov manažérstva bezpečnosti potravín. Pri aplikácii systému HACCP možno nebezpečenstvo porušenia zdravotnej nezávadnosti, kvality alebo biologickej hodnoty odstrániť už v priebehu výroby potravinárskeho produktu. Systém HACCP je neoddeliteľnou súčasťou celosvetového programu FAO / WHO pre štandardizáciu potravín, ako aj súčasťou potravinárskej legislatívy EÚ. Bureau Veritas Certification zaberá celosvetovo poprednú pozíciu na trhu certifikácie v oblasti agrárno potravinárskeho komplexu a v SR je takmer 200 certifikovanými organizáciami bezkonkurenčne jednotkou v celom potravinovom reťazci.

AKÉ VÝHODY HACCP ZAISTÍ:

 

  •  Splnenie legislatívnych požiadaviek pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov
  • Overenie funkčnosti CP (kontrolných bodov) a CCP (kritických kontrolných bodov)
  • Schvaľovanie a overovanie systému
  • Vierohodné potvrdenie funkčnosti a efektívnosti zavedeného systému nezávislou treťou stranou
  • Vytvorenie vhodného základu pre budúci prechod firmy na medzinárodné štandardy bezpečnosti potravín požadované retailovými reťazcami - IFS, BRC, FSSC, ISO 22000 a pod.
  • Zvýšenie dôvery verejnosti