BOZP_Bureau Veritas Slovakia

BOZP Poradenstvo a konzultácia

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len BOZP) je súbor opatrení (technických, organizačných a výchovných), ktoré pri správnej aplikácii a realizácii vytvoria podmienky k tomu, aby sa pravdepodobnosť alebo poškodenie ľudského zdravia znížila na minimum.

Nedodržiavanie požiadaviek stanovených zákonnými predpismi v tejto oblasti, môže mať na zamestnávateľa negatívny dopad. V dôsledku kontrol zo strany štátnych orgánov (inšpektoráty práce, úrad verejného zdravia, samospráva...) môže dôjsť, pri nedbalom jednaní či nedodržiavaní príslušných predpisov, k uloženiu vysokých sankcií. Pri vzniku ťažkých úrazov dokonca aj k stíhaniu manažérov zo strany týchto subjektov.