Kybernetická bezpečnosť

ZABEZPEČTE SVOJU DIGITÁLNU BEZPEČNOSŤ

S KYBERNETICKÝMI SLUŽBAMI

OD BUREAU VERITAS

BUREAU VERITAS JE VAŠA PODPORA V RIADENÍ A ZMIERŇOVANÍ KYBERNETICKÝCH RIZÍK!

Kybernetická bezpečnosť by mala byť prioritou spoločností aj vlád. Nové predpisy a priemyselné požiadavky ešte viac posilnili potrebu nezávislých organizácií tretích strán, ktoré môžu pomôcť riadiť kybernetické riziko Vašich systémov, aktív, produktov a služieb.

ZVYŠUJEME VAŠU KYBERNETICKÚ BEZPEČNOSŤ A OZNamovanie JEJ EFEKTIVITY

V tomto rýchlom digitálnom prostredí čelíte rastúcej potrebe prevziať kontrolu nad digitálnou bezpečnosťou. Z pohľadu ľudí, procesov a technológií Vaša kybernetická bezpečnosť musí reagovať na správnu úroveň istoty.

  • Ako si môžete byť istí, že Vaše systémy a produkty, rovnako ako Vaši dodávatelia spĺňajú správnu úroveň zhody v porovnaní s príslušnými normami a vznikajúcimi predpismi?
  • Môžete dôverovať nestrannosti a nezávislosti hodnotenia treťou stranou?
  • Ako môžete propagovať a oznamovať svoje úsilie?

SME VAŠÍM DÔVERYHODNÝM PARTNEROM V PREBERANÍ KONTROLY NAD VAŠIMI KYBERNETICKÝMI RIZIKAMI!

Poskytujeme nezávislé hodnotenia kybernetickej bezpečnosti, ktoré potrebujete na ochranu Vašich systémov, aktív, produktov a dodávateľského reťazca a ktoré vám pomôžu kontrolovať Vašu digitálnu bezpečnosť.

Vďaka čomu to docielime:

NAŠE SLUŽBY POKRÝVAJú ŠIROKú ŠKÁLU OBLASTÍ:

1. KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ (VAŠICH SYSTÉMOV) 

Chrbticou takmer každej firmy či organizácie je dnes jej systém informačných technológií (IT). Zásadný význam má riadna ochrana údajov v týchto systémoch a ich zodpovedajúcich aplikáciách.

Môžete chcieť chrániť svoje údaje z dôvodu ochrany osobných údajov (napr. GDPR, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO/IES 20000-1), na ochranu práv duševného vlastníctva alebo finančných a administratívnych údajov, či na obranu proti kybernetickým zločincom (napr. ransomware).

2. PRIEMYSELNÁ (OT) KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ (VAŠE AKTÍVA)

Priemyselné aktíva sú kontrolované pomocou prevádzkovej technológie (OT – Operational Technology).

Kybernetická bezpečnosť je v tejto oblasti nanajvýš dôležitá, pretože je väčšina dnešných OT systémov pripojená k internetu. Bureau Veritas ponúka komplexnú sadu bezpečnostných služieb OT pre všetky trhy, ako je energetický priemysel, potravinársky priemysel a ďalšie.

3. KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ (VAŠICH) PRIPOJENÝCH PRODUKTOV (IOT)

Každý deň sa objavuje stále viac produktov Internetu vecí (IoT - Internet of things), čo si vyžaduje náležité zameranie na ich kybernetickú bezpečnosť. V závislosti od typu produktu môže existovať viac zodpovedajúcich noriem, predpisov či systémov certifikácie.

Bureau Veritas ponúka rozsiahly súbor služieb, ktoré vám pomôžu otestovať a certifikovať Vaše produkty IoT podľa najnovších štandardov.

Ste si istí, že ste dobre chránení proti všetkým druhom hrozieb? Poznáte svoje kybernetické riziko?

Bureau Veritas disponuje vynikajúcou ponukou služieb, ktoré vám umožnia nahliadnuť do úrovne zabezpečenia a pomôžu Vám zlepšiť úroveň zabezpečenia Vašich ľudí, procesov a technológií.

Potrebujete preškoliť svojich zamestnancov? VYBERTE SI TO PRAVÉ Z NAŠEJ PONUKY ŠKOLENIA!

Image
Infografika CyberSecurity