Školenie

ŠKOLENIA

Vzdelávanie je celoživotná cesta, vydajte sa na ňu spolu s BUREAU VERITAS.

Naša divízia školenia a vzdelávanie poskytuje komplexné vzdelávacie programy, ktoré sa zakladajú na dlhoročných skúsenostiach a často čerpajú inšpiráciu zo zahraničných odborných zdrojov.

Naše kurzy sú vedené odbornými lektormi z radov interných, tak aj externých audítorov, ktorí majú bohaté skúsenosti z rôznych odborov. Výklad prispôsobujú danej problematike, využívajú riešenie modelových prípadov, používajú príklady z vlastnej praxe a dávajú priestor na diskusiu medzi jednotlivými účastníkmi školenia. Sme presvedčení, že kvalitné odborné školenia otvárajú našim klientom cestu k úspechu a pomáhajú im lepšie sa orientovať v súčasnom náročnom legislatívnom prostredí.

NAŠE KURZY:

  • JEMNNÉ ZRUČNOSTI/SOFT SKILLS
  • IRCA
  • AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
  • POTRAVINÁRSTVO
  • BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
  • KVALITA
  • ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
  • SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ
  • INTEGROVANÉ SYSTÉMY
  • OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV