UHLÍKOVÁ NEUTRALITA

UHLÍKOVÁ NEUTRALITA

Podniky vynakladajú obrovské úsilie na dosiahnutie uhlíkovej neutrality. Tým, že najprv znižujú a potom vyvažujú emisie skleníkových plynov s prírodnými prepadmi uhlíka alebo uhlíkovými kreditmi. Certifikácia od BUREAU VERITAS spoločnostiam umožňuje preukázať ich tvrdenia o uhlíkovej neutralite a podpore dekarbonizácie.

Dekarbonizácia je kľúčovým heslom pre veľa organizácií. Veľa spoločností si stanovilo ambiciózne ciele, počnúc od uhlíkovo neutrálnych až po ciele čistých nulových emisií. Mnohé iniciatívy zameriavajúce sa na znižovanie emisií skleníkových plynov však tieto ciele nesplnili, a preto rastie ich verejná kontrola. V dôsledku toho už spoločnosti nemôžu len tak tvrdiť, že znižujú svoje emisie a dosahujú uhlíkové neutrality – musia to predovšetkým dokázať.

Ak chcete preukázať svoj záväzok voči ochrane životného prostredia, musíte zúčastneným stranám, inštitúciám, partnerom a svojim klientom ukázať, že konáte v súlade s medzinárodne uznávanými štandardmi v oblasti uhlíkovej neutrality. BUREAU VERITAS je dlhodobým priemyselným hráčom, ktorý poskytuje overovanie a certifikáciu tretími stranami podľa noriem, ktoré stanovujú požiadavky kvantifikácie uhlíkovej stopy a umožňujú tak spoločnostiam v tejto oblasti identifikovať a implementovať zlepšenie.

KĽÚČOVÉ BENEFITY

  • Monitorujte a znižujte svoju uhlíkovú stopu a dosiahnite uhlíkovú neutralitu;
  • Identifikujte oblasti neefektívnosti, vylepšite výkon, znížte spotrebu energie a dosiahnite úspory a nižšiu produkciu uhlíka;
  • Splňte očakávania Vašich zákazníkov, zúčastnených strán, partnerov a verejnosti;
  • Zvýšte Vašu dôveryhodnosť a vylepšite Vašu reputáciu presným a transparentným tvrdením o uhlíkovej neutralite;