Certifikácia

CERTIFIKÁCIA

Ako globálny líder ponúkame širokú škálu certifikačných služieb prispôsobených rôznym požiadavkám zákazníkov v oblasti kvality, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, ochrany životného prostredia a spoločenskej zodpovednosti, ako aj dodržiavania konkrétnych priemyselných požiadaviek.

Keď sa spoločnosť rozhodne implementovať efektívnosť, transparentnosť, produktovú a systémovú bezpečnosť, starostlivosť o životné prostredie, je si pravdepodobne vedomá, že certifikácia môže priniesť solídne uznanie od klientov a finančných inštitúcií a priniesť spoločnosti pretrvávajúce zlepšovanie.

Bureau Veriatas sa o Vás postará v akomkoľvek odvetví kvality, v akomkoľvek odvetví podnikani bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti či jej charakter.

PREČO SPOLUPRACOVAŤ S BUREAU VERITAS?

  • Spolupracujte s odborníkmi, ktorých know-how od roku 1828 odolalo a prispôsobilo sa mnohým svetovým míľnikom.
  • Pomáhame úspešne rásť nielen malým a stredným podnikom, ale aj veľkým nadnárodným korporáciám.
  • Naši audítori sú uznávaní odborníci vo svojej brandži.
  • Certifikujeme malých aj veľkých hráčov nielen na lokálnom trhu, ale aj v zahraničí.
  • Vďaka našim znalostiam a celosvetovému pôsobeniu, pomáhame našim klientom predchádzať rizikám a inovovať ich procesy pre lepšie zajtrajšky.

Proces certifikácie

Pre viac informácií ohľadom procesu certifikácie, prosím kliknite tu.