CTC_4

TECHNICKÉ AUDITY BUDOV A ZARIADENÍ

 

 

Zistite v akom technickom stave je Vaša nehnuteľnosť.

Prehliadneme Vaše nehnuteľnosti, posúdime ich technický stav, úroveň opotrebenia, riziko pre bezpečnosť užívateľov a navrhneme Vám stratégiu ako Váš majetok uviesť opäť do požadovaného stavu.

BUREAU VERITAS SLOVAKIA SPOL. S R.O DOKÁŽE ZABEZPEČIŤ NASLEDUJÚCE:

Technické posúdenie stavieb a technického zariadenia budov

  • Zabezpečíme kompletné posúdenie technického stavu nehnuteľnosti vrátane pokročilých technických riešení za využitia dronov a termokamier. Posúdime z hľadiska bezpečnosti a nákladov, či sa oplatí investovať do Vašej nehnuteľnosti.

Stratégia opráv a investícií

  • Na základe skutočného stavu nehnuteľnosti a technických zariadení vypracujeme plán opráv a investícií rešpektujúci Vaše prevádzkové obmedzenia, a to na základe posúdenia rizík nielen v bezpečnosti pre užívateľov, ale aj zabezpečenia kontinuity podnikania.

Príprava procesov pre posudzovanie úrovne opotrebenia

  • Vypracujeme pre Vás na mieru metodiku sledovania postupného opotrebenia stavby a technických zariadení budov, aby ste mohli lepšie plánovať svoje budúce výdavky.

Oponentné technické posúdenie stavieb a technických zariadení budov

  • Nezávisle posúdime návrhy rozsahu opráv, výmen a investícií od aktuálnych servisných dodávateľov alebo pomôžeme z ponúk rôznych dodávateľov vybrať vhodnú technickú variantu z pohľadu investičných a prevádzkových nákladov.

Technické prehliadky pred koncom záručnej doby

  • Zabezpečíme dôkladnú prehliadku možných vád stavebného diela vzniknutých v priebehu záručnej doby, zostavíme podrobnú evidenciu vrátane fotodokumentácie. Pri odstraňovaní vád vám pomôžeme s oponentúrou.