Zváranie cover

Služby v oblasti zvárania

Bureau Veritas je medzinárodná spoločnosť poskytujúca svoje služby aj v oblasti zvárania. Naše služby poskytujeme zákazníkom, ktorí požadujú nezávislý dohľad nad zváraním, prípadne plynie táto požiadavka z ich kontraktu s koncovým zákazníkom. Jedná sa predovšetkým o strojárenské spoločnosti dodávajúce diely a zvárané konštrukcie pre rôzne oblasti priemyslu vrátane námorného a tzv. offshore priemyslu.

S ČÍM VÁM POMÔŽEME V OBLASTI ZVÁRANIA:

Image
Služby v oblasti zváranie Bureau Veritas
Kvalifikácia zváračov (WPQR/ WPQT) podľa EN ISO 9606 a EN ISO 14732
 • je vykonávaná na základe požiadaviek pre daný materiál a je rozdelená do týchto kategórií:
 • EN ISO 9606-1 oceľ
 • EN ISO 9606-2 hliník a zliatiny hliníka
 • EN ISO 9606-3 meď a zliatiny medi
 • EN ISO 9606-4 nikel a zliatiny niklu
 • EN ISO 9605-5 titán, zirkónium a ich zliatiny
 • EN ISO 14732 skúšky zváračských operátorov a nastavovačov pre mechanizované a automatizované zváranie kovových materiálov
Image
Služby v oblasti zváranie Bureau Veritas
kvalifikácia zváracích postupov (WPQR) podľa EN ISO 15614 a EN ISO 15613
 • Zvárač vykonáva naváranie podľa výrobcom navrhnutej a vopred odsúhlasenej procedúry (pWPS) pod dozorom inšpektora Bureau Veritas.
 • V priebehu navarovania vykonáva inšpektor Bureau Veritas vizuálnu kontrolu a monitoruje, či postup zodpovedá príslušnej procedúre. V prípade vyhovujúceho výsledku vizuálnej kontroly dozoruje inšpektor Bureau Veritas počas vykonávania deštruktívnych a nedeštruktívnych skúšok podľa požiadaviek daného štandardu. V prípade vyhovujúceho výsledku je vystavený zvárací postup na danú metódu.
Image
Služby v oblasti zvárania Bureau Veritas
inšpekcia pri zváraní podľa požiadaviek kontraktu

Dozor tretej nezávislej strany býva často definovaný v technickej špecifikácii Vašej zákazky prípadne finálny zákazník predpíše tento dozor do Kontrolného a skúšobného plánu (ITP) platného pre danú zákazku. Obvyklý rozsah:

 • Kontrola zváracej dokumentácie (špecifikácia, výkresy atď.
 • Kontrola prídavného zváracieho materiálu
 • Vizuálna kontrola dielov na zváranie
 • Kontrola implementácie zváracích postupov, kontrola oprávnenia zváračov
 • Vizuálna kontrola zvarov
 • Dozor pri nedeštruktívnych skúškach
 • Finálna inšpekcia
 • Kontroly vykonávajú kvalifikovaní IWE/ IWI inšpektori.
 • Typová certifikácia prídavných zváracích materiálov podľa lodných klasifikačných Bureau Veritas pravidiel NR 467
 • Inšpekcia zvárania koľajových vozidiel a mostných železničných konštrukcií
Image
Služby v oblasti zvárania Bureau Veritas
ISO 9001:2015 v spojení s ISO 3834-2

Norma definuje požiadavky na zváranie v spojení so systémom manažmentu ISO 9001 a pre firmy táto certifikácia predstavuje konkurenčnú výhodu pri získavaní nových zákaziek. Často je uvádzaná ako jedna z podmienok účasti vo výberových konaniach. 

Image
Služby v oblasti zvárania Bureau Veritas
EN 1090-2

Táto európska norma uvádza požiadavky na vykonávanie oceľových konštrukcií tak, aby sa zabezpečila zodpovedajúca úroveň mechanickej únosnosti a stability, použiteľnosti a trvanlivosti.

Táto európska norma predpokladá, že všetky práce sú vykonávané s potrebnou remeselnou zručnosťou a na zodpovedajúcom zariadení, s možnosťou vykonávať práce podľa požiadaviek špecifikácie vykonávania a požiadaviek tejto európskej normy.