Označovanie potravín BEZ GMO - (NON GMO)

Označovanie potravín BEZ GMO - (NON GMO)

Bureau Veritas sa aktuálne stala prvou organizáciou v Česku poverenou udeľovať certifikáty potravinám vyrobeným bez použitia geneticky modifikovaných surovín. Spoločnosť bude pri kontrolách zisťovať súlad výrobkov s národným štandardom "Bez GMO", ktorý chráni spotrebiteľov a poskytuje im lepšie podmienky výberu potravín. Poverenie ku kontrolám udelil Spolok pre komodity a krmivá, ktorý je zároveň tvorcom štandardu.

Kontroluje sa celý proces výroby a distribúcie potravín

Český národný štandard "Bez GMO" zaručuje, že geneticky modifikované produkty boli použité v akejkoľvek fáze výroby potraviny s výnimkou určitého životného štádia zvierat. "Budeme kontrolovať praktický celý reťazec. Začíname u produkcie použitých osív, pestovanie obilnín a výroby kŕmnych zmesí pre hospodárske zvieratá. Pokračujeme kontrolou potravinárskych surovín a končíme u finálnych výrobkov. Zaoberáme sa tiež obchodníkmi a dopravcovia, ktorí so surovinami a produktmi nakladajú. Rozbory sú vykonávané na úrovni DNA " opisuje Jakub Kejval z Bureau Veritas, generálny riaditeľ.

Lepšia ochrana spotrebiteľov

Štandard "Bez GMO" určuje požiadavky na preventívny systém riadenia produkcie tak, aby bolo zamedzené prípadnej kontaminácii produktov. "Naším cieľom je chrániť spotrebiteľov, aby mali záruku, že skutočne nekupujú potraviny s genetickou modifikáciou, keď siahnu po výrobkoch s týmto označením. Takéto produkty síce musia byť zo zákona povinne označené, avšak tvrdenia na obale nemusia zakaždým zodpovedať realite a skutočnému zloženie potravín, "dodáva Zdeněk Kubiska, predseda predstavenstva Spolku pre komodity a krmivá.