CTC_9

ONLINE PODPORA RIADENIA MAJETKU

Prevádzka nehnuteľností pod kontrolou. Vykonáme evidenciu Vášho majetku, posúdime plnenie legislatívnych povinností a zavedieme vhodný digitálny nástroj pre efektívne riadenie plánovaných činností a prevádzkových požiadaviek.

BUREAU VERITAS SLOVAKIA SPOL. S R.O DOKÁŽE ZABEZPEČIŤ NASLEDUJÚCE:

Vykonanie pasportizácie a jeho import

  • Zabezpečíme evidenciu Vašich zariadení, tak aby bola kompletná. Dáta pripravíme do digitálnej podoby vhodnej pre vloženie do Vášho softwarového nástroja.

Nastavenie digitálneho nástroja pre evidenciu majetku a plánovanú údržbu a servis

  • Ponúkame overené riešenie, ktoré nastavíme pre Vašu prevádzku, aby ste mali všetok majetok pod kontrolou. Digitálny nástroj sami využívame a stojíme si za ním.

Udržovanie aktuálneho prehľadu o legislatívnych požiadavkách

  • Zabezpečíme aktuálnu a unikátnu dátovú knihovňu s legislatívnymi požiadavkami pre všetky povinné kontroly nielen vyhradených technických zariadení, ale aj požiarne bezpečnostných zariadení a ďalších.

Monitorujeme za Vás zákonné povinnosti

  • Vykonávame kontrolu pravidelných procesov za pomoci nášho vlastného digitálneho riešenia, vrátene kontroly kvality vykonania.

Zavedenie “Workflow“ & Service Desk

Zabezpečíme Vám prehľad o stave Vašich objektov, systémov, zariadení a aktuálnom stave riešenia jednotlivých úkonov a procesov.

Prepojenie reálneho sveta s digitálnym pre optimalizáciu facility managementu

  • Pre jednoduchú manipuláciu so zariadeniami vygenerujeme QR kódy, získame tak kontrolu nad evidenciou a stavom zariadenia a zadávaním požiadaviek priamo v teréne.