POĽNOHOSPODÁRSKE INŠPEKCIE

POĽNOHOSPODÁRSKE INŠPEKCIE

KONTROLA RIADENIA RIZÍK, AKO aj SYSTÉMY RIADENIA KVALITY A BEZPEČNOSTI POTRAVÍN.

Poľnohospodárske kontroly sa zameriavajú predovšetkým na hodnotenie kvality komodít rastlinného, ako aj živočíšneho pôvodu. Spoločným znakom hodnotenia je požiadavka spĺňajúca hodnoty štandardu daných normou, vyhláškou či všeobecným ustanovením. Akostné požiadavky je možné rozdeliť na požiadavky senzorické a analytické. Medzi senzorické požiadavky patrí najmä hodnotenie vzhľadu, vône, chuti, farby, konzistencie alebo tvaru. Analytické požiadavky sú stanovované pomocou laboratórnych prístrojov a jedná sa o parametre nutričnej kvality, množstvo deklarovaných zložiek (vitamíny, minerály, cholesterol, lepok, alergény, atď.) či stanovenie prítomnosti látok či predmetov poškodzujúcich zdravie konzumentov. Potencionálne zdrojom látok ohrozujúcich zdravie sú látky produkované biologickými a chemickými agens (mikroorganizmy, biologickými škodcami či parazitmi).

BUREAU VERITAS SA ŠPECIALIZUJE NA KONTROLY POĽNOHOSPODÁRSKYCH KOMODÍT:

Obilnín, olejnín, strukovín a olejov pri importoch, exportoch, v skladovacích priestoroch. Ďalej zaisťuje analýzy komodít a potravín v akreditovanom laboratóriu podľa požadovaných noriem slovenskej a európskej legislatívy.