TISAX® certifikácia od Bureau Veritas Slovakia

Certifikácia TISAX®: Získajte Dôveru Lídrov v Automotive

Lídri automobilového priemyslu certifikáciu TISAX® nekompromisne vyžadujú po dodávateľoch a svoje požiadavky čím ďalej viac sprísňujú. Vzhľadom k očakávanému novému modulu pre TISAX® sa navyše povráva, že Volkswagen bude od roku 2023 vyžadovať po ďalších 5000 dodávateľoch certifikáciu tohoto štandardu.

Skrátka, či už sa vaša spolupráca týka finančných služieb, eventov, fotografovania, marketingu, práce s dokumentami, prototypmi či dodávania/výroby do automobilového priemyslu, bude po vás certifikácia TISAX® s najväčšou pravdepodobnosťou požadovaná.

Ak chcete získať dôveru veľkých hráčov na trhu, udržať krok s konkurenciou a otvoriť si dvere k novému biznisu, budete potrebovať svoj TISAX® label.

V Bureau Veritas sme TISAX® úspešne certifikovali viac ako 300 firmám. Sme formálne uznaní združením ENX pre poskytovanie auditov podľa tohto štandardu, ktoré vykonávajú kvalifikovaní slovenskí audítori. 

ČO JE TISAX®?

Certifikácia TISAX® zvyšuje informačnú bezpečnosť v dodávateľských sieťach a znižuje mieru kybernetického rizika, napríklad so zreteľom na ochranu správy prototypov alebo infraštruktúru priemyselných procesov. 

 • Systém auditu a výmeny TISAX® (Trusted Information Security Assessment Exchange, po slovensky dôveryhodná výmena hodnotenia informačnej bezpečnosti) pre ISA.
 • Nemecká asociácia automobilového priemyslu (VDA) a ENX, tím informačnej bezpečnosti, zdokonalil normu založenú na požiadavkách ISO/IEC 27001, doplnenú o katalóg hodnotení informačnej bezpečnosti (ISA), vytvorený VDA, a špeciálne upravený pre potreby automotive.
 • TISAX® používajú všetky členské spoločnosti ako pre svoje interné účely, pro zabezpečenie svojich informácií, tak pre zabezpečenie výmeny informácií so svojimi dodávateľmi produktov a služieb tak, aby dôverné dáta týchto spoločností zostali dôvernými.

AKO TISAX® FUNGUJE?

 • Každá spoločnosť, ktorá si praje byť uznaná ako „TISAX® compliant“, musí vyplniť registračný dotazník, v ktorom uvedie rozsah a hĺbku hodnotenia.
 • Po získaní ID „účastníka“ môže začať proces hodnotenia audítorskou spoločnosťou. 
 • BUREAU VERITAS realizuje audity po celom svete a disponuje uznávanými, kvalifikovanými slovenskými audítormi pre TISAX®.

VÝHODY CERTIFIKÁCIE TISAX®

 • ZRELOSŤ ORGANIZÁCIE

  S TISAX® poskytujete vašim partnerom a zákazníkom dôkaz, že vaša spoločnosť zodpovedne pristupuje k ochrane dát a informácií a je schopná splniť najvyššie požiadavky v informačnej bezpečnosti.

 • DÔVERA LÍDROV V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE

  Vďaka TISAX® vyšlete na trh jasnú správu o vašom záväzku voči zabezpečeniu informácií. Získate dôveru najväčších lídrov na trhu a otvoríte si dvere k novým zákazkám.

 • PREVENCIA RIZÍK

  TISAX® dodá dôveryhodnosť a pomôže v predchádzaní nedorozumení a rizík pri výmene dát, čo uľahčí správne zaobchádzanie s informáciami vašich partnerov a klientov.

 • ZÍSKATE UZNANIE

  Od jedného z popredných certifikačných orgánov pre automobilový priemysel a dáte vašim klientom a partnerom najavo, že ste s nimi na „jednej lodi".

ČO TISAX® POKRÝVÁ?

 • Rozsah a úroveň hodnotenia sú predbežnými krokmi k vymedzeniu rozsahu pôsobnosti hodnotenia.
 • Ciele hodnotenia sa mapujú priamo z modulov VDA ISA na základe informačnej bezpečnosti, v napojení na tretie strany a s akcentom na ochranu prototypov a dát. Úroveň hodnotenia možno definovať medzi vysokou a veľmi vysokou.
 • S ohľadom na rozsah je možné z požiadaviek TISAX® zvoliť 3 varianty (zúžený, normálny a rozšírený), z nich iba rozšírený rozsah vedie k formálnemu označeniu TISAX®. TISAX® sa zameriava na narábanie s partnerskými (tj. klientskými) informáciami a hodnotenia sú prispôsobené aktuálnym úlohám a relevantným miestam.

AKO S NAMI PREBIEHA SPOLUPRÁCA?

 • NEZÁVÄZNE SA SPOJÍME

  Preberiete s nami vaše očakávania a požiadavky, ktorými sa budeme riadiť.

 • VYPRACUJEME NEZÁVÄZNÚ CENOVÚ PONUKU

  Transparentne vám v nej predstavíme všetky postupy, plánované aktivity, časové rozsahy a ceny.

 • POZRIEME SA NA VAŠU SPOLOČNOSŤ

  A zvolíme vhodnú stratégiu, vďaka ktorej certifikačný proces čo najmenej ovplyvní jej chod.

 • VYPRACUJEME PROJEKTOVÝ HARMONOGRAM

  Budete presne vedieť, čo sa bude diať, kedy, prečo a kto za to bude zodpovedný. Následne zmobilizujeme tím odborníkov, všetko vám prispôsobíme a pustíme sa do práce.

PREČO BUREAU VERITAS?

1. Máme praktické skúsenosti. TISAX® sme úspešne certifikovali 152 spoločnostiam. 

2. Sme formálne uznaní združením ENX pre poskytovanie auditov podľa TISAX® štandardu.

3. TISAX® audity vykonávajú kvalifikovaní slovenskí audítori. 

4. Prinášame administratívnu úľavu. Všetky služby máte pod jedným zmluvným vzťahom, od jedného partnera a s jednou kontaktnou osobou. 

5. Sme lokálnym partnerom s globálnym know-how.  82 000 zamestnancov v 140 krajinách sveta sú vám plne k dispozícii, nech už sa s vašim podnikaním rozhodnete rásť kamkoľvek.

Kontaktujte nás, úplne nezáväzne spoločne prejdeme možnosti vedúce k úspešnému certifikačnému procesu a získaní vášho TISAX® labelu. Rozhodnete sa na základe faktov a vlastných poznatkov. 

Pozrite si video, v ktorom sa v 18 minútach dozviete, čo je TISAX®, pre koho je dôležitý a ďalšie cenné informácie a  praktické postrehy od nášho audítora TISAX®.

POTREBUJETE PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE ALEBO ŠKOLENIE?

Ponúkame Vám následujúce školenie pre interného audítora TISAX®:

TISAX® – INTERNÍ AUDÍTOR

TISAX® je majetkom značky združenia ENX. Bureau Veritas je formálne uznané združením ENX pre vykonanie auditu TISAX® "a ENX