ZDVÍHACIE ZARIADENIA

ZDVÍHACIE ZARIADENIA

Zdvíhacie zariadenia a výťahy sú v dnešnom svete veľmi rozšírené ako súčasť každého viacpodlažného objektu. Pri ich výstavbe je nutné myslieť na bezpečnosť, funkčnosť a prevádzkové náklady. Kolaudácia nového objektu a bezpečná prevádzka týchto zariadení si vyžaduje kompletné testy. Prevádzka týchto zariadení musí byť pravidelne kontrolovaná podľa platných noriem.

V tejto oblasti zabezpečujeme nasledujúce služby:

  • Odborné skúšky zdvíhacích zariadení podľa platnej legislatívy.
  • Vstupná kontrola existujúcich zdvíhacích zariadení, kontrolovanie dokumentácie zdvíhacích zariadení s následným návrhom na odstránenie nedostatkov.
  • Školenie obsluhy.