FACILITY MANAGEMENT

FACILITY MANAGEMENT

Pomáhame vlastníkom budov so zaistením bezpečnosti a efektívnosti pri riadení prevádzky. Služby Bureau Veritas pre správu budov umožňuje majiteľom mať všetky náklady, prevádzkované zariadenia, technickú časť budovy a bezpečnosť pod riadnou kontrolou.

DOKÁŽEME ZABEZPEČIŤ NASLEDUJÚCE:

Pasportizácia majetku

  • Skontrolujeme Váš majetok, porovnáme ho s inventarizáciou a predložíme Vám ucelený prehľad pre jeho jednoduchšie riadenie.

Energetický management

  • Moderné meracie a regulačné systémy dokážu skvelé veci, často však nie sú vhodne nastavené – dokážeme to zmeniť a upraviť nastavenie pre zníženie nákladov.

Certifikácie udržateľnosti budov

  • Vieme posúdiť Vašu budovu a certifikovať ju z pohľadu trvalej udržateľnosti podľa medzinárodných certifikačných systémov LEED, BREEAM a WELL AP.

Naše služby: