AGRI_33

CERTIFIKÁCIA CEPA
 

Podpora a zhodnotenie kvality vašich služieb v oblasti PEST manažmentu (Ochrany proti škodcom).
 

Ako Pest Control Operátor (PCO) je Vaším cieľom presvedčiť svojich klientov, že Vaše služby na ochranu proti škodcom, sú poskytované kvalifikovanými odborníkmi, ktorí dodržiavajú prísny a transparentný proces. Aby sa dal systém manažérstva kvality aplikovať, bol prístupný a rešpektovaný pre všetky úrovne a všetkých PCO, je potrebná certifikácia CEPA:

  • základe CEN 16 636, Európskej normy kvality pre ochranu proti škodcom,
  • vyvinutá pre odborníkov na Pest Manažment prostredníctvom PCO, ktorá demonštruje výkonnosť Vašej firmy, ako aj to, že je pre Vás dôležitá starostlivosť o životné prostredie ako aj zodpovednosť voči verejnosti.

VAŠE VÝHODY:

Získate konkurenčnú výhodu

  • Táto certifikácia demonštruje Vašu profesionalitu, prináša pridanú hodnotu službám, ktoré poskytujete Vašim klientom v oblasti spracovania potravín, maloobchodu, verejných služieb…

Uznávaný certifikát

  • V prípade zhody s CEPA certifikačnými štandardami a protokolom, obdržíte certifikát od spoločnosti Bureau Veritas, ktorý je uznávaný po celom svete ako symbol zaviazanosti Vašej organizácie.

Prispieva k zlepšeniu Vašich pracovných metód a efektivite

  • je to benefit ako pre Vašich zamestnancov, tak pre Vašich klientov.
  • Optimalizuje Vaše certifikačné portfólio

Bureau Veritas môže navrhnúť kombinovaný audit s CEPA v súlade s Vašimi požiadavkami a potrebami – to všetko vrámci jedného spoločného auditu.