ONLINE WEBINAR

Metodická inštruktáž pre krízové situácie

Vzdelávajte sa aj počas Home Office v pohodlí domova!

Cieľ inštruktáže:

  • Cieľom školenia je operatívna príprava a usmernenie krízových štábov organizácie a kľúčových hráčov, t.j. hliadky ( zdravotnícka, prieskumná, záchranná, spojovacia...)  
Rozsah kurzu:  1 deň
Obsah:
  • Úvod do problematiky
  • Povinnosti právnických a fyzických osôb podnikateľov vyplývajúcich z legislatívnych požiadaviek pre oblasť civilnej ochrany a jednotlivých nariadení krízového štábu SR počas krízovej situácie a krízového stavu. 
  • Metodické usmernenie, ako postupovať, na čo sa pripraviť pre ďalšie etapy v závislosti od špecifík danej organizácie a po posúdení rizík zameraných na oblasť ,, BIOHAZARD" 
  •  Organizácia riadenia rizík, roly, zodpovednosti, komunikácia,  zvyšovanie hrozieb a efektívnosť riadenia
  • Záverečná diskusia - zameraná na aktuálnu situáciu COVID 19 a aplikácia opatrení  v konkrétnych podmienkach organizácie
Usmernenie:
  1. Tento druh inštruktáže by bolo potrebné zrealizovať v podmienkach organizácie s úzkym okruhom zainteresovaných ľudí za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení.
  2. Ďalším krokom je monitoring stavu prijatých operatívnych preventívnych a nápravných opatrení.
Miesto a termín realizácie inštruktáže:  individuálne na základe dohody
Cena inštruktáže individuálne na základe dohody