rspo

RSPO - Roundtable on Sustainable Palm Oil
 

Certifikácia na preukázanie udržateľnosti pestovania palmového oleja

RSPO je nezisková organizácia založená v roku 2004, ktorá celosvetovo zastrešuje dodržiavanie udržateľného hospodárenia s palmovým olejom. Bureau Veritas je schváleným členom s akreditáciou k výkonu  auditov a vydávaniu certifikátov na Slovensku a v Českej republike. Ako jediná certifikačná spoločnosť na Slovensku zaisťuje audity v slovenskom jazyku.

RSPO je celosvetový program pre trvalo udržateľný rozvoj hospodárenia s palmovým olejom a združuje zúčastnené strany od výrobcov palmového oleja, spracovateľov, obchodníkov, maloobchodníkov, bánk a investorov. Jeho hlavným poslaním je vytvoriť svet, v ktorom je trvalo udržateľné poľnohospodárstvo normou. Umožňuje pestovateľom naučiť sa lepšie poľnohospodárske metódy, zlepšiť pracovné podmienky, lepšie sa postarať o ľudí a slúži najmä na podporu rastu miestneho regiónu, revitalizácie, trvalo udržateľného rozvoja v rámci dažďových pralesov a investícií v rámci nových, šetrnejších technológií, nielen vo vzťahu k ľuďom, ale i k životnému prostrediu (zachovanie biotopov apod.); v konečnom dôsledku k znižovanie miery chudoby v regióne Juhovýchodnej Ázie, najme v Malajzii a Indonézii.

Palmový olej je jednotkou medzi rastlinnými olejmi používanými vo svete (50.000.000 ton za rok) a je obsiahnutý vo viac ako polovici  produktov, predávaných v dodávateľských reťazcoch. Momentálne je 16% svetovej produkcie palmového oleja vyrábaných ako udržateľné, t.j. pod značkou RSPO a predpokladá sa, že bude čoraz viac vyžadovaný väčšinou veľkoobchodných a maloobchodných spoločností (Carrefour, Marks & Spencer, Edeka, ..). Rovnako niektoré národné iniciatívy vo veľmi krátkom časovom horizonte (2015 v Nemecku, Anglicku, Holandsko, Belgicko, Francúzsko) smerujú k jasnej podpore k 100% využívaniu palmového oleja z udržateľných zdrojov.

Prečo sa stať certifikovaným členom?

Certifikácia RSPO Vašej spoločnosti demonštruje záväzok udržateľnosti a zodpovednosti o budúcnosť, a to ako pre ľudí, tak aj pre planétu.

Hlavným kritériom je, že producenti palmového oleja nesmú likvidovať ani vypaľovať pralesy, ohrozovať oblasti so vzácnym a bohatým ekosystémom, pri pestovaní nesmú byť používané pesticídy. Súčasťou auditu je taktiež preverenie sociálnych aspektov a audit s cieľom sledovateľnosti surovín/ zdrojov a zabráneniu miešania s inými olejmi a tukmi, vyrobenými mimo udržateľného poľnohospodárstva. Tento model certifikácie má zamedziť i nezmyselnému zdražovaniu olejov, resp. udržanie jeho ceny i napriek zvýšenému dopytu trhu a produkcie;

BUREAU VERITAS poskytuje certifikáciu  RSPO pre preukázanie zodpovedného hospodárenia s palmovým olejom.

Po úspešnom audite získate certifikát, ktorý bude vložený na www.rspo.org. To umožní ostatným členom byť informovaný o stave certifikácie a ponúka informácie o širokej siete certifikovaných.

Výrobky so značkou RSPO preukazujú:

  • trvalo udržateľné hospodárenie,
  • sociálnu zodpovednosť,
  • osvedčené poľnohospodárske metódy,
  • sledovateľnosť pohybu naprieč dodávateľským reťazcom.

Dokumenty k stiahnutiu:

Na stiahnutie: RSPO Postup pre riešenie sťažností a odvolaní (postup pre RSPO SCCS je uvedený v časti Appendix 8).