SLUŽBY PRED ZAHÁJENÍM UŽÍVANIA NEHNUTEĽNOSTÍ

SLUŽBY PRED ZAHÁJENÍM UŽÍVANIA NEHNUTEĽNOSTÍ

Pomáhame budúcim vlastníkom nehnuteľností včas a riadne zahájiť bezpečnú prevádzku. V priebehu výstavby alebo pred prevzatím nehnuteľnosti zabezpečíme, aby zahájenie jeho prevádzkovania bolo jednoduchým a rýchlym krokom.

BUREAU VERITAS SLOVAKIA SPOL. S R.O DOKÁŽE ZABEZPEČIŤ NASLEDUJÚCE:

Vytvorenie pravidiel pre značenie a usporiadanie dokumentácie

  • Zabezpečíme presné a zrozumiteľné členenie dokumentácie pre budúce praktické využitie v prevádzke.

Kontrola projektovej dokumentácie

  • Vo fáze plánovania skontrolujeme projektovú dokumentáciu, zhodu s legislatívnymi požiadavkami a posúdime vhodnosť použitých prvkov s ohľadom na budúce prevádzkové náklady.

Kontrola stavby voči projektovej dokumentácii

  • Skontrolujeme a potvrdíme vhodnosť navrhnutých materiálov, rozmerov a technologických postupov, aby zodpovedali legislatíve.

Príprava riadnych podkladov pre kolaudačný proces

  • Skontrolujeme a upozorníme na chýbajúce povinné položky a dokumenty v dokladovej časti dokumentácie.

Vykonanie technického posúdenia nehnuteľnosti pred kúpou

  • Skontrolujeme skutkový stav nehnuteľnosti, technológií, projektovej dokumentácie a nastavenie jej prevádzky a údržby.

Zostavenie alebo kontrola prevádzkového manuálu budovy

  • Zabezpečíme riadnu a zrozumiteľnú dokumentáciu ku každému objektu, s prehľadným manuálom pre praktické použitie v prevádzke.

Zabezpečenie výberového riadenia na dodávku služieb facility managementu

  • Zostavíme zadávaciu dokumentáciu a zorganizujeme výberové riadenie na dodávateľov vybraných služieb facility managementu – technických služieb pre užívateľa objektu, ako napr. servis, správa, recepčné služby, stráženie, upratovanie a pod.