LODNÝ PRIEMYSEL

LODNÝ PRIEMYSEL

Ako prevádzkovateľ v námornom priemysle viete, že celková prepravná účinnosť závisí z veľkej miery na voľnom pohybe lodí a kapitálu podporovanom medzinárodnými normami, ktoré musia byť stanovené, uznávané a dodržiavané. Zabezpečíme vám komplexnú činnosť pri rozvíjaní Vašej prevádzky tak, aby bol v súlade s príslušnými požiadavkami námorného priemyslu na akosť, ochranu zdravia a bezpečnosť a ochranu životného prostredia.

Naše služby pokrývajú celý cyklus životnosti lodí  – od štádia navrhovania až po prehliadky lodí v priebehu prevádzky a vyradenia z prevádzky. Ponúkame jednorazové alebo pravidelné kontroly novostavieb trupov nákladných lodí a tankerov, ďalej aj novostavby jácht a plavidiel. Pri jednotlivých kontrolách a technických inšpekciách striktne dodržujeme bezpečnosť a dbáme na ochranu zdravia, kvalitu a vplyv použitých materiálov na životné prostredie. Vykonávame kontroly kontejnerov, LNG, ropných tankerov a pod.

V OBLASTI LODNÉHO PRIEMYSLU ZABEZPEČUJEME NASLEDUJÚCE SLUŽBY:

  • Klasifikujeme a vykonávame inšpekcie u všetkých komponentov určených pre lodný priemysel
  • Zabezpečíme certifikáciu podľa platných noriem
  • Pripravíme a zabezpečíme špeciálne školenia
  • Vykonávame technické konzultácie
  • Zabezpečíme schválenie výrobcov podľa BV Marine Rules
  • Posudzovanie zhody podľa Smernice MED