Focused on our clients, driven by society

TLAKOVÉ A PLYNOVÉ ZARIADENIA

V každej prevádzke sa stretávame s nebezpečnými zariadeniami ako sú tlakové a plynové zariadenia, ktoré sú bezpodmienečne nevyhnutné pre prevádzku objektu. Tlakové a plynové zariadenia sú zariadenia so zvýšenou mierou ohrozenia zdravia, bezpečnosti osôb a majetku. Môžu sa stať zdrojom vážnych nehôd a havárií. Najlepším spôsobom ako ochrániť Vašich pracovníkov a majetok pred rizikom takej katastrofy je dodržiavať pravidelný plán revízií a skúšok.

V tejto oblasti zabezpečujeme nasledujúce služby:

Skúšky a revízie tlakových a plynových zariadení v súlade s predpísanými právnymi a technickými predpismi.