ECO_21

CHEMICKÝ PRIEMYSEL

Poskytujeme služby inšpekcie surovín, minerálov, chemikálií a metalurgických produktov. K tejto službe využívame sieť vlastných alebo partnerských laboratórií. Materiály a tovar sú pred odoslaním, pri preprave a po príjazde podrobené tým najprísnejším kontrolám.

V OBLASTI CHEMICKÉHO PRIEMYSLU ZABEZPEČUJEME NASLEDUJÚCE SLUŽBY:

  • Identifikácia materiálu

  • Kontrola špecifikácií od výrobcu, prípadne zabezpečenie urýchlenej nápravy

  • Súlad so špecifikáciou objednávky nákupu a požiadavky klienta
  • Akosť tovaru (chemická analýza a mechanické skúšky)
  • Dielenské spracovanie (povrch, rozmery a tvary)
  • Množstvo materiálu a tovaru
  • Kontrola balenia a označovania

Produkty, ktorých sa týkajú inšpekčné a laboratórne služby

Minerály

Chemikálie

Rudy

Ropné produkty

Koncentráty

Hnojivá

Uhlie

Cement a ďalšie