ZDVÍHACIE ZARIADENIA

HSE (BOZP, OPP, OŽP, CO) OUTSOURCING

Základnou a hlavnou požiadavkou podnikov je dodržiavanie ochrany zdravia, BOZP a ochrany životného prostredia. Spoločnosti čoraz viac hľadajú integrovaný prístup k týmto problémom, aby udržali nízke náklady, zabránili možným sporom a chránili imidž spoločnosti.

Kombinácia zdravia a bezpečnosti so starostlivosťou o životné prostredie poskytuje HSE - (Zdravie, Satefy, Životné prostredie). Je to systém, ktorý by mal byť neoddeliteľnou súčasťou filozofie riadenia každej spoločnosti. S cieľom zabezpečiť efektívnosť činnosti organizácie v oblasti bezpečnosti a životného prostredia by sa tento systém mal neustále zlepšovať a aktualizovať.

ÚLOHA HSE V PRIEMYSLE:

 • zníženie operačného rizika a negatívneho dopadu na životné prostredie

 • zníženie rizika pracovných úrazov a chorôb z povolania

 • obmedzenie občianskoprávnej a trestnoprávnej zodpovednosti
 • získanie environmentálnych testov potrebných na podnikanie
 • znalosť platných predpisov a schopnosť posúdiť úroveň súladu s príslušnými odporúčaniami

PONUKA BUREAU VERITAS:

Komplexné služby na zvýšenie bezpečnosti a zníženie rizika:

 •  audity správania týkajúce sa kultúry bezpečnosti v priemysle

 •  Koordinácia a dohľad nad HSE na staveniskách na Slovensku a zahraničí
 •  hodnotenie bezpečnosti strojov a priemyselných zariadení
 •  bezpečnosť procesu (SEVESO III)
 •  výbušná bezpečnosť tvorba a overovanie dokumentácie ATEX
 •  požiarna bezpečnosť
 •  kontrola fugitívnych emisií (VOC)
 •  tématické školenie

PREČO BUREAU VERITAS?

 • Bureau Veritas je medzinárodný poskytovateľ vysoko kvalitných služieb HSE;

 • Ponúkame služby v oblasti ochrany zdravia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia počas celého životného cyklu priemyselných, kancelárskych a obchodných zariadení.

 • Pri poskytovaní našich služieb sa zameriavame na posudzovanie, overovanie, kontrolu a znižovanie rizika v oblasti HSE.
 • Cieľom služieb HSE je zabezpečiť plný súlad s platnými zákonnými požiadavkami jednotlivých krajín

DIGITÁLNY NÁSTROJ MAIA+

Naši inšpektori využívajú jednoduchý a rýchly digitálny nástroj Maia+ na záznam z kontroly vrátane fotodokumentácie, podpisov a tvorby akčného plánu prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Výhodou nástroja Maia+ je plánovanie, prehľad, archivácia a vyhodnotenie auditov vo webovom portáli dostupnom 24/7 odkiaľkoľvek s pripojením k internetu a výsledky ihneď po ukončení auditu vrátane zápisu vo formáte pdf.

Pre viac informácií o Digitálnom nástroji MAIA+ kliknite TU, alebo na obrázok:

Image
Maia Digitalny nastroj Bureau Veritas