Naši ľudia Cover Bureau Veritas Slovakia

Naši ľudia

INVESTUJTE DO SVOJEJ KARIÉRY

Sme si vedomí toho, že kariéra je celoživotnou cestou. Preto to s vašim profesným rastom myslíme vážne. Zaregistrujte sa do programu vedenia. Nájdite si mentora. Trénujte u lídra v odbore a rozvíjajte svoj talent u ľudí, ktorí presadzujú váš úspech. V spoločnosti Bureau Veritas povzbudzujeme našich zamestnancov, aby zlepšili našu prácu a my sme tak spoločne mohli pokračovať v inováciách.

Image
Radoslav Tilandy

Radoslav Tilandy

Sales Executive Manager

Radoslav Tilandy v roku 2004 posilnil rady spoločnosti Bureau Veritas, kedy nastúpil na pozíciu Obchodného manažéra a súčasne pracoval aj ako externý audítor noriem ISO 9001:2015 a ISO 37001:2018.

Je skvelým reprezentantom našich hodnôt a dôrazu na prácu s ľuďmi a ich rozvoj. Dodnes pôsobí na pozícii obchodného manažéra a úspešne rozvíja seba aj Bureau Veritas Slovakia. PREČÍTAJTE SI VIAC...