Nefinančný ESG reporting

NEFINANČNÝ ESG REPORTING NA ÚROVNI

PODPORTE S BUREAU VERITAS SVOJE UDRŽATEĽNÉ CIELE A VYBUDUJTE DÔVERU PROSTREDNÍCTVOM TRANSPARENTNOSTI!

ESG. Tri písmená, ktoré ovplyvňujú a ešte veľmi ovplyvnia biznis v celej EÚ. ESG predstavuje označenie pre oblasti E-nvironmentu, S-ocial a G-overnance, v ktorých spoločnosti musia vykazovať, ako ich činnosti ovplyvňujú životné prostredie, zamestnancov a spoločnosť celkovo. 

PREČO BY VÁS MALO ESG ZAUJÍMAŤ?

ESG je spojené s nefinančným reportingom, ktorý za fiškálny rok 2025 budú musieť firmy v EÚ s viac ako 250 zamestnancami, čistým obratom nad 40 mil. EUR alebo s aktívami v súvahe vyššej ako 20 mil. EUR ročne podľa novej európskej legislatívy zahrnúť do svojich výročných správ. Táto povinnosť by sa najneskôr od roku 2027 mala vzťahovať aj na malé a stredné podniky. Je však pravdepodobné, že sa ich dotkne oveľa skôr cez dodávateľsko-odberateľské reťazce väčších firiem.

ESG kritériá sú zároveň dôležité pri žiadosti o úver od bankových inštitúcií, ktoré ESG report sledujú, a dokonca majú svoje vlastné metódy hodnotenia. Bez priaznivého hodnotenia sa Vám môže stať, že nedostanete úver na investície, ktoré potrebujete učiniť. 

VÝHODY PRE VAŠU SPOLOČNOSŤ:

  •  Lepšia finančná výkonnosť

  • Zvýšená dôvera investorov 

  • Posilnenie a transparentnosť značky

  • Inkluzívnejšie angažovanejšie tímy

  • Zníženie nákladov a neustále zlepšovanie 

  • Zvýšenie efektivity procesov

  • Zmiernenie rizík

  • Konkurenčný rozdiel 

#TIP: STiaHNitE SI ZaDARMo CSRD PrÍRUČKU a získajte informácie, ktoré vám pomôžu v príprave na implementáciu CSRD.

PODPORTE S NAŠIMI SLUŽBAMI VAŠE UDRŽATEĽNÉ CIELE:

# TIP: Kliknite na jednotlivé položky v tabuľke a dozviete sa viac informácií!

environment social governance
ISO 14001 ISO 45001 ISO 9001
ISO 50001 BOZP a PO ISO 37001 (Systémy manažérstva proti korupcii)
Uhlíková stopa (ISO 14064) SMETA ISO 37301 (Systémy manažérstva súladu)
RSPO SA8000 ISO 27001
FSC, PEFC Školenia TISAX
MSC Facility Management ISO 20000-1
ISCC, SURE, KZR INiG Technické dozory a technické Due Diligence (Náležité posúdenie dôveryhodnosti) ISO 27017, 27018
Certifikácie BREEAM, LEED ISO 26001 (Spoločenská zodpovednosť) ISO 55001 (Systém riadení rizík)
Vodné audity SafeGuard ISO 22301 (Systémy manažérstva kontinuity podnikania)
LCA (Odpadové hospodársvo) Ergonómia GDPR (ISO 27701)
Energetické audity Východzie a periodicko – prevádzkové revízie  
Overenie správ o udržateľnosti  ISO 41000 – Systém riadenia Facility Managementu  
Overovanie a vykazovanie skleníkových plynov – GHG (ISO 14065-1) BV Award – Kultúra bezpečnosti práce  
Environmentálne Due Diligence (Náležité posúdenie dôveryhodnosti Poradenstvo a konzultácie  

SPOLOČNE S BUREAU VERITAS TÍMOM ODBORNÍKOV PRE ESG ZREALIZUJEME VAŠE AMBICIÓZNE UDRŽITEĽNÉ CIELE V 3 KROKOCH:

1.    Vykonáme vstupnú analýzu za účelom zistenia súčasného stavu.

2.    Navrhneme riešenia pre postupné zlepšovanie a implementáciu ďalších krokov. Ako je napríklad prehľad dotačných príležitostí, návrh dekarbonizačnej stratégie, Uhlíková stopa (GHG Protocol, Scope 1&2&3). Návrh energetický úsporných opatrení. Analýzu energetiky a výroby. Nastavenie práce s dodávateľmi.


3.    Vykonáme Verifikáciu ESG reportov a pomôžeme garantovať, že údaje a informácie, na ktorých stoja Vaše výkazy, sú presné a spoľahlivé a že vaše správy obsahujú všetky dôležité podrobnosti. Prispôsobíme verifikačný proces potrebám Vášho podniku a Vaše výkazy overíme na základe náležitých kritérií a medzinárodných noriem, vrátane štandardu AA1000 Assurance Standard a smernice Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Guidelines (GRI).