CERTIFICATION_17

RIADENIE KVALITY

KVALITA - Strategický nástroj pre udržanie dôvery zákazníkov a zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu!

Moderné organizácie čoraz viac požadujú dodržiavanie zásad riadenia kvality, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Spotrebitelia a obchodní partneri viac ako kedykoľvek predtým požadujú od spoločností, aby uplatňovali politiku trvalo udržateľného riadenia - pri zachovaní rovnakej kvality a konkurencieschopnosti. Zároveň predstavuje zodpovedný prístup k zamestnancom a životnému prostrediu.

Úspešné organizácie sú také, ktoré využívajú princípy kvality, a to od spôsobu riadenia, cez uplatňovanie špecifických zákazníckych požiadaviek až po spôsob dodávania svojich výrobkov alebo služieb. Certifikácia a koordinovaný prístup k systému manažérstva kvality má v trhových podmienkach jednoznačne strategický a mimoriadny obchodný význam. Dôsledná precíznosť a trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality sú základným predpokladom pre uplatnenie výrobkov alebo služieb v náročnom konkurenčnom prostredí. Zameranie na kvalitu umožňuje vytvoriť efektívnejšiu  organizáciu, ktorá je lepšie pripravená získavať nové možnosti uplatnenia v tvrdej konkurencii otvoreného trhu.