Leave your mark

LEAVE YOUR MARK

 

KAŽDÝ Z NÁS MÁ VPLYV A KAŽDÝ SA ROZHODNE, AKÉ STOPY ZANECHÁ...

Zuzana
Juskaninova

Human Resources Business Partner CZ & SK

Bureau Veritas Slovakia

Poslaním Bureau Veritas je budovať svet založený na dôvere!

Sme nezávislí overovatelia kvality a preto dlhodobo vytvárame v Bureau Veritas pracovné prostredie založené práve na dôvere. Vyvíjame značné úsilie, aby sme zaistili, že sa naši zamestnanci navzájom rešpektujú a správajú sa eticky a slušne. Okrem toho prísne dodržiavame zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, prispievame k ochrane životného prostredia a zdieľame naše globálne hodnoty, ktoré sú postavené na udržateľnosti a zodpovednosti, nielen v bežnom živote, ale aj v práci a biznise.

Som rada, že Bureau Veritas sa usiluje o rozvoj svojich talentov tak, aby každý človek mohol bez obáv zanechať svoju trvalú stopu a zároveň splnil požiadavky dynamicky sa meniaceho prostredia. Umožňujeme zamestnancom realizovať ich nápady, podporujeme vytváranie zodpovedných a efektívnych tímov, ktoré odvádzajú kvalitnú a profesionálnu prácu pre našich klientov. Ale tiež sa snažíme neustále zlepšovať procesy aj efektivitu našej práce.

#LeaveYourMark

ČO SI V BUREAU VERITAS VÁŽiME?

My, v Burau Veritas, chceme byť strážcami integrity, ktorí zodpovedne dodržiavajú najvyššie štandardy. Vytvárame dôveru medzi podnikmi a tými, ktorým „slúžia“, čo dokazuje ambíciu tvrdo pracovať s pokorou, učiť sa a rásť. Kultivujeme otvorené a inkluzívne prostredie kdekoľvek pôsobíme. Etika, bezpečnosť a finančná kontrola slúžia ako základ našej zdieľanej kultúry.

A AKÉ SÚ TEDA NAŠE HODNOTY?

Image
Our Values grafika

 

TRUSTED – DÔVERYHODNOSŤ

Tvoríme - Úspešne sa nám darí vytvárať dôveru a na tej si zakladáme!

Vždy dodržujeme etiku – Pri rozhodovaní rešpektujeme zásady čestnosti a etiky a to na všetkých úrovniach!

RESPONSIBLE – ZODPOVEDNOSŤ

Zodpovednosť - Stojíme si za svojou prácou a nesieme zodpovednosť za to, čo dodávame.

Udržateľnosť - Pokrok sprevádzame predvídaním budúcich zmien.

AMBITIOUS & HUMBLE – AMBICIÓZNI, ALE AJ SKROMNÍ

Efektívni - Budujeme silné tímy, ktoré spolupracujú, aby našim klientom poskytovali najvyššiu efektivitu!

Neustále sa rozvíjame - vďaka čomu sme pripravení čeliť dennodenným výzvam!

OPEN & INCLUSIVE – OTVORENÉ A INTEGRUJÚCE PRACOVISKO

Inovatívni - Pevne veríme, že nové technológie a nové spôsoby myslenia sú kľúčom k riešeniu výziev nových trendov!

Rešpekt - Rešpektujeme a oceňujeme rozdiely medzi ľuďmi a uznávame individuálne aj skupinové úspechy!