STAVEBNÍCTVO A INFRAŠTRUKTÚRA

TECHNICKÉ INŠPEKCIE

Vaša spoločnosť chce ukázať zodpovednosť istotou, že jej zariadenia, vybavenie, produkty a služby sú v súlade s podmienkami kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia, životného prostredia a spoločenskej zodpovednosti, či už sú: -povinné: vyžadované aplikovateľnými zákonmi alebo nariadeniami, ktoré podmieňujú prevádzkovú licenciu, -dobrovoľné: založené na špecifických sektorových požiadavkách alebo uznávaných medzinárodných normách, -súkromné: založené na Vašich vlastných osnovách, normách alebo požiadavkách.

Sme schopní vykonávať inšpekcie Vašich zariadení, vybavenia a produktov, a audity Vašich systémov a procesov podľa akýchkoľvek požiadaviek na miestnej alebo celosvetovej báze. V mnohých prípadoch nám inšpekcie a audity napokon umožnia stanoviť certifikáciu pre Vašu spoločnosť.