CERTIFICATION_15

PROCES CERTIFIKÁCIE

Bureau Veritas ako nezávislý a akreditovaný certifikačný orgán ponúka širokú škálu certifikačných a audítorských služieb. Naším cieľom je potvrdiť súlad so systémovými požiadavkami a procesmi riadenia vo všetkých typoch organizácií.

Uznanie Bureau Veritas je jedinečným obchodným aktívom a vytvára skutočnú konkurenčnú výhodu. Zabezpečujeme všetky certifikačné služby v Slovenskej republike prostredníctvom slovenských, jazykovo vybavených audítorov. V prípade potreby je možné tiež využiť aj niektorého z viac než 5.700 kvalifikovaných audítorov medzinárodnej siete BUREAU VERITAS. Ponúkame tiež možnosť kombinovanej certifikácie v najširšej škále bežne používaných štandardov.

Na splnenie rastúcich očakávaní - podniky musia neustále zlepšovať svoje systémy riadenia v týchto konkrétnych oblastiach, ako aj hľadať riešenia, ktoré komplexne zvyšujú efektívnosť a efektívnosť spoločnosti.

NAŠE RIEŠENIE:

INTEGROVANÁ CERTIFIKÁCIA

Bureau Veritas ponúka integrovanú certifikáciu na posudzovanie zhody s požiadavkami mnohých prepojených systémov riadenia vo vašej organizácii. Integrovaný audit môže zahŕňať:

  • Systémy manažérstva kvality ISO 9001
  • Systémy environmentálneho manažérstva ISO 14001
  • najnovší systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001
  • Normy v oblasti služieb zákazníkom

VÝHODY IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANÉHO SYSTÉMU RIADENIA

  • optimalizácia výkonnosti podniku
  • minimalizácia prevádzkových nákladov
  • zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu

Vybrané dokumenty na stiahnutie:

Proces certifikácie systému manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva, manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a energetického manažérstva  - Služby BUREAU VERITAS

Proces certifikácie systému manažérstva bezpečnosti potravín – Služby BUREAU VERITAS

Proces certifikácie systému manažérstva HACCP – Služby BUREAU VERITAS

Proces certifikácie systému manažérstva bezpečnosti informácií – Služby BUREAU VERITAS

Proces certifikácie informačnej technológie – Služby BUREAU VERITAS

Proces certifikácie systému protikorupčného manažérstva - Služby BUREAU VERITAS SLOVAKIA