Sťažnosti a odvolania

SŤAŽNOSTI A ODVOLANIA

Postup riešenia sťažností je neoddeliteľnou súčasťou našej firemnej filozofie v oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi, spokojnosti našich zákazníkov a rýchlej reakcie na ich potreby. Naše poslanie nie je zamerané len na uspokojenie našich zákazníkov, ale tiež je zamerané na poskytovanie pridanej hodnoty a hľadanie zlepšovania vo všetkých našich procesoch. Je samozrejmé, že vybavovanie sťažností si zaslúži našu osobitnú pozornosť.

Cieľom je uľahčiť podanie akejkoľvek sťažnosti tak, aby sme na ňu mohli reagovať čo najrýchlejšie. Vzhľadom na to, že kladieme dôraz na spokojnosť zákazníka a rýchle riešenie prípadných sťažností, rozhodli sme sa implementovať tento systém ako vynikajúci nástroj na zlepšenie našich služieb.

RIADENIE SŤAŽNOSTÍ / ODVOLANIA

Ak z akéhokoľvek dôvodu nie ste spokojní so službami BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol, s r.o., potom vás žiadame o odoslanie sťažnosti priamo k nám. Vaše poskytnuté informácie nám umožnia rýchle riešenie tohto problému v rámci našej spoločnosti alebo so spoločnosťou, ktorá bola nami certifikovaná.

Ako podať SŤAŽNOSŤ?

Môžete podať sťažnosť prostredníctvom online formulára, ktorý bude poslaný priamo do oddelenia kvality BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o.

VIAC INFORMÁCIÍ o vybavovaní sťažností

Viac informácií ohľadom procesu vybavovania sťažností nájdete v politike "Vybavovanie sťažností zákazníka", ktorá zahŕňa aj informácie o odvolacom konaní Bureau Veritas. Vyššie uvedený postup popisuje proces vybavovania sťažností /odvolania vrátane ich vysporiadania.