AGRI_15

POPIS ČINNOSTI

Certifikačná a inšpekčná spoločnosť BUREAU VERITAS SLOVAKIA, s.r.o. je súčasťou medzinárodnej skupiny Bureau Veritas, ktorá je lídrom celosvetového certifikačného trhu. Poskytuje komplexné služby a odborné poradenstvo v oblastiach kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, životného prostredia a spoločenskej zodpovednosti.

Na území Slovenskej republiky je BUREAU VERITAS zastúpená už viac ako 100 rokov a zamestnáva veľa profesionálov. Medzi hlavné poskytované služby patria: certifikácia systému manažmentu a výrobková certifikácia, inšpekcia potravín a poľnohospodárskych komodít, testovanie a laboratórne analýzy, technické inšpekcie v priemysle, periodické kontrolné služby prevádzkovaných zariadení, kontrolné činnosti v stavebníctve, služby v oblasti lodného priemyslu, kontrolné služby pre finančný sektor, školenia a vzdelávanie. Pre špecifické prípady sú využívaní zahraniční audítori, inšpektori a ďalší experti.

Celosvetovo pôsobí spoločnosť BUREAU VERITAS v 140 krajinách, kde má sieť 1 500 kancelárií a laboratórií. Pracuje v nich viac ako 77 tisíc zamestnancov, ktorí sa starajú o viac ako 400 tisíc klientov. Dôveryhodnosť spoločnosti podčiarkujú tradície siahajúce až do roku 1828.