Green line

BUREAU VERITAS GREEN LINE

SLUŽIEB A RIEŠENÍ

VENOVANÝCH UDRŽATELNOSTI

BUREAU VERITAS JE SPOLOČNOSŤ POSKYTUJÚCA „BUSINESS TO BUSINESS TO SOCIETY“ SLUŽBY. NAŠÍM POSLANÍM JE VYTVÁRAŤ DÔVERU MEDZI PODNIKMI, VEREJNÝMI ORGÁNMI A SPOTREBITEĽMI.

Ako svetový líder v oblasti audítorských a certifikačných služieb podporujeme našich 400 000 klientov, aby boli efektívnejší, metodickejší a dôveryhodnejší na svojej ceste k udržateľnejšiemu podnikaniu a udržateľnejšiemu svetu.

UDRŽATEĽNOSŤ JE ZAKOTVENA V NAŠEJ STRATÉGII, CELEJ NAŠEJ ORGANIZÁCII A NAPRIEČ VŠETKÝMI NAŠIMI PODNIKMI!

Prostredníctvom našich odborných znalostí pomáhame našim klientom k riešeniu výziev v oblasti bezpečnosti, životného prostredia, sociálnej zodpovednosti a kvality výrobkov či služieb naprieč celým hodnotovým reťazcom.

Podporujeme našich klientov pri výbere zdrojov a počas výroby. Ponúkame odborné znalosti vo všetkých bodoch dodávateľského reťazca, od získavania surovín až po používanie výrobkov.

Bureau Veritas je tu aj pre klientov z oblasti budov a infraštruktúry pri stavebných a renovačných prácach. Hráme zásadnú podpornú úlohu aj v oblasti novej mobility. Bureau Veritas sa snaží sprevádzať všetkých klientov pri plnení ich stratégie udržateľnosti a napĺňať očakávania ich zamestnancov a zainteresovaných strán.

Prostredníctvom našej Green Line služieb a riešení umožňujeme súkromným aj verejným organizáciám realizovať, merať a dosahovať svoje ciele v oblasti udržateľnosti.

S našou pomocou môžu naši klienti merateľne demonštrovať vplyv svojich akcií v oblasti ESG tým, že ich urobia sledovateľnými, viditeľnými a spoľahlivými. Prinášame transparentnosť a poskytujeme nástroje na ochranu značiek a povesti klientov.

POTREBUJETE PREŠKOLIŤ SVOJÝCH ZAMESTNANCOV?

VYBERTE SI TO PRAVÉ Z NAŠEJ PONUKY ŠKOLENIA!

# TIP: Pozrite si tiež náš rozhovor na tému obnoviteľné zdroje a zistite, aké projekty sa pripravujú a prebiehajú v Bureau Veritas.