UTZ Certified

UTZ Certified 
 

Certifikácia na preukázanie zodpovedného hospodárenia s kávou, kakaom a čajom

UTZ Certified je nezisková organizácia založená v roku 2002, ktorá celosvetovo zastrešuje dodržiavanie udržateľného hospodárenia kávy, kakaa a čaju (vrátane Rooibos). UTZ je celosvetový program a označenie pre trvalo udržateľné pestovanie kávy, kakaa a čaju. Jeho hlavným poslaním je vytvoriť svet, v ktorom je trvalo udržateľné poľnohospodárstvo normou.

PREČO SA STAŤ CERTIFIKOVANÝM ČLENOM UTZ?

S UTZ investujete do trvalo udržateľnej výroby a zákazníci môžu dôverovať produktom, ktoré kupujú a zároveň prispievať k lepšej budúcnosti. Označenie UTZ už nájdete v obchodoch v 104 krajinách.

ONLINE SYSTÉM DOSLEDOVATEĽNOSTI

Všetky pohyby UTZ certifikovaných produktov sú evidované na online systéme UTZ: Good Inside Portal (www.goodinsideportal.org).

Tento portál zabezpečuje sledovateľnosť pohybu kakaa naprieč dodávateľským reťazcom. Tým spája certifikované produkty s certifikovanými zdrojmi a zaručuje tak ich transparentnosť.

BUREAU VERITAS poskytuje certifikáciu UTZ pre preukázanie zodpovedného hospodárenia s kávou, kakaom a čajom. Po úspešnom audite získate certifikát, ktorý bude vložený na Good Inside Portal. To umožní ostatným členom kontrolovať stav certifikácie a ponúka širokú sieť certifikovaných zdrojov.

Každý výrobca je povinný predložiť organizácii UTZ Certified  na schválenie obal výrobku s uvedením značky UTZ.

Výrobky so značkou UTZ preukazujú:

  • trvalo udržateľné hospodárenie,
  • sociálnu zodpovednosť,
  • osvedčené poľnohospodárske metódy,
  • sledovateľnosť pohybu naprieč dodávateľským reťazcom