UTZ Certified

UTZ Certified 
 

Certifikácia na preukázanie zodpovedného hospodárenia s kávou, kakaom a čajom

UTZ Certified je nezisková organizácia založená v roku 2002, ktorá celosvetovo zastrešuje dodržiavanie udržateľného hospodárenia kávy, kakaa a čaju (vrátane Rooibos). UTZ je celosvetový program a označenie pre trvalo udržateľné pestovanie kávy, kakaa a čaju. Jeho hlavným poslaním je vytvoriť svet, v ktorom je trvalo udržateľné poľnohospodárstvo normou.

PREČO SA STAŤ CERTIFIKOVANÝM ČLENOM UTZ?

S UTZ investujete do trvalo udržateľnej výroby a zákazníci môžu dôverovať produktom, ktoré kupujú a zároveň prispievať k lepšej budúcnosti. Označenie UTZ už nájdete v obchodoch v 104 krajinách.

ONLINE SYSTÉM DOSLEDOVATEĽNOSTI

Všetky pohyby UTZ certifikovaných produktov sú evidované na online systéme UTZ: Good Inside Portal (www.goodinsideportal.org).

Tento portál zabezpečuje sledovateľnosť pohybu kakaa naprieč dodávateľským reťazcom. Tým spája certifikované produkty s certifikovanými zdrojmi a zaručuje tak ich transparentnosť.

BUREAU VERITAS poskytuje certifikáciu UTZ pre preukázanie zodpovedného hospodárenia s kávou, kakaom a čajom. Po úspešnom audite získate certifikát, ktorý bude vložený na Good Inside Portal. To umožní ostatným členom kontrolovať stav certifikácie a ponúka širokú sieť certifikovaných zdrojov.

Každý výrobca je povinný predložiť organizácii UTZ Certified  na schválenie obal výrobku s uvedením značky UTZ.

Výrobky so značkou UTZ preukazujú:

  • trvalo udržateľné hospodárenie,
  • sociálnu zodpovednosť,
  • osvedčené poľnohospodárske metódy,
  • sledovateľnosť pohybu naprieč dodávateľským reťazcom
     

UTZ certifikácia sa mení na Rainforest Alliance

 

Certifikačný program Rainforest Alliance 2020

Nový certifikačný program Rainforest Alliance 2020 nadobudne účinnosť 1. júla 2021 a nahradí súčasný certifikačný program UTZ. Následkom toho nebudú po tomto dátume možné audity podľa súčasného certifikačného programu UTZ. Bude zavedené prechodné obdobie, aby sa zaistil hladký prechod z certifikácie UTZ na RA 2020.

V tejto súvislosti vás informujeme, že spoločnosť BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE už požiadala o povolenie od Rainforest Alliance na vykonávanie tohto nového certifikačného programu.

Postup pre prechod na nový certifikačný program

Najskôr sa pri prechode bude potrebné zaregistrovať do certifikačného programu RA 2020, čo najskôr po 1. januári 2021, na certifikačnej platforme Rainforest. Ďalší postup bude závisieť od toho, kedy vyprší certifikovaným klientom platnosť súčasného certifikátu UTZ. Na pokrytie prechodného obdobia bude potrebný prechodný certifikát.