TISAX

News

Čo je to TISAX®, pre koho je dôležitý a ako sa pripraviť na certifikáciu?

30 marec 2022

ČO JE TISAX®

Poskytovatelia a dodávatelia služieb v automobilovom priemysle každý deň spracovávajú veľmi citlivé informácie svojich partnerov a klientov. Tí preto požadujú dôkazy o dodržiavaní striktných požiadaviek na bezpečnosť dát a informácií.

Z tohto dôvodu začiatkom roku 2017 združenie ENX (European Network Exchange) vyvinulo štandard nazvaný „TISAX®“ - Trusted Information Security Assessment eXchange (dôveryhodné hodnotenie informačnej bezpečnosti). TISAX® vychádza z požiadaviek VDA, ISA a je postavený na kľúčových prvkoch normy ISO/IEC 27001 (VDA je Nemecká asociácia automobilového priemyslu a ISA je skratka pre: „Information Security Assessment“ – hodnotenie informačnej bezpečnosti).

PRE KOHO JE TISAX® DÔLEŽITÝ

Potrebu certifikácie TISAX® zavádza automobilový priemysel pre všetkých, ktorí akokoľvek pôsobia v tejto oblasti (výrobcovia aj dodávatelia). Či už sa Vaša spolupráca týka finančných služieb, eventov, fotografovania, marketingu, práce s dokumentami či výroby/dodávania do automobilového priemyslu, bude od Vás certifikácia TISAX® požadovaná.

TISAX® bol vyvinutý preto, aby všetkým v oblasti automobilového priemyslu umožnil preukazovať ich záväzok voči zabezpečeniu dát, informácií a návrhov prototypov. Poskytuje rámec pre posudzovanie vyspelosti informačných bezpečnostných systémov na základe odborovo špecifických kritérií, zvyšuje informačnú bezpečnosť v dodávateľských sieťach a znižuje mieru kybernetického rizika.

AKO SA PRIPRAVIŤ NA CERTIFIKÁCIU

#TIP: STIAHNITE SI ZADARMO TISAX® PRÍRUČKU A MAJTE U SEBA DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 

S prípravou na certifikáciu výrazne pomôže zavedenie a certifikácia normy ISO/IEC 27001, ktorá je pre vstupné hodnotiace kritériá dôkazom toho, že je u Vás už zavedený a certifikovaný systém riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS).

V rámci prípravy Vás ďalej môžeme na našom školení oboznámiť so súborom postupov pre TISAX®, vyplňovaním ISA dotazníka a riadením informačnej bezpečnosti v súlade s ISMS a TISAX®. Odporúčame tiež školenie interného audítora, pripraví Vás na rolu, ktorá je pre samotnú certifikáciu kľúčová. Môžete využiť aj náš audit predbežného hodnotenia alebo GAP analýzu na zistenie toho, či je Vaša organizácia pripravená na certifikáciu.

Kliknite TU a zistite, ako TISAX® funguje, čo pokrýva a aké výhody Vám prinesie.

NOVÝ MODUL TISAX® - ČO OČAKÁVAŤ?

Vzhľadom k očakávanému novému modulu pre TISAX® sa povráva, že Volkswagen bude od roku 2023 vyžadovať od ďalších 5000 dodávateľov certifikáciu tohto štandardu. Rozhodli sme sa preto vyspovedať nášho audítora TISAX®. Počas 18 minút získate cenné informácie, praktické postrehy a zistíte, čo očakávať od nového modulu aj aký to bude mať vplyv na už certifikované spoločnosti.

Bureau Veritas je oficiálne uznávaným poskytovateľom auditov TISAX®, ktoré vykonávajú kvalifikovaní slovenskí a českí audítori. TISAX® je majetkom značky združenia ENX. Bureau Veritas je formálne uznaná združením ENX za vykonanie auditu TISAX® a ENX.