AGRI_27

POTRAVINY

Ako odborník  v potravinárskom priemysle viete, že kvalita a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sú dôležité na každom stupni dodávateľského reťazca, nakoľko spracovávanie rastlín čelí viac a viac environmentálnym otázkam. Naše znalosti a angažovanosť v každom aspekte Vášho odvetvia môžu prispieť k tomu, aby ste sa v týchto oblastiach držali krok pred konkurenciou.