Image
AGRI_37

POĽNOHOSPODÁRSTVO A POTRAVINY

Dnes, viac ako kedykoľvek predtým, sú bezpečnosť a kvalita potravín stálym nárokom spotrebiteľov i verejných inštitúcií. Toto zameranie bolo posilnené poslednými zdravotnými hrozbami. Pre každú spoločnosť v potravinovej dodávateľskej sieti sa stalo rozhodujúcim riadenie rizika v oblastiach kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia, životného prostredia a spoločenskej zodpovednosti.

V kontexte tohto narastajúceho tlaku je rozhodujúce kontrolovať a zlepšovať výkon Vašich produktov, služieb a organizácie. V prípade, že to dodržíte, zostanete konkurencieschopnými, ochránite svoju reputáciu a zvýšite imidž svojej značky.

Bureau Veritas ponúka  širokú škálu certifikácie, inšpekčné a audítorské služby, ktoré Vám pomôžu naplniť rastúce požiadavky a čeliť výzvam vyšších štandardov kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia, životného prostredia a spoločenskej zodpovednosti.