CERTIFIKÁT ISO 28000:2007

IFS LOGISTIC
 

Pre koho je IFS Logistic určený?

Štandard IFS Logistic sa týka všetkých logistických operácií (príjem, skladovanie, manipulácia, preprava) a vzťahuje sa na všetky oblasti prepravy (od kamiónovej až po leteckú) a na výrobky uchovávané pri teplote prostredia aj tie, ktoré musia byť uchovávané v stálej teplote.

Norma umožňuje certifikovať distribútorov potravinárskych a ostatných výrobkov a obe tieto skupiny ďalej deliť podľa vlastností jednotlivých výrobkov.

Štandard sa nevzťahuje na prírodné zdroje (kvapalné, plynné a pevné), farmaceutiká na predpis, výbušniny, muníciu a odpady. Ďalej nemôžu byť certifikované prevádzky, ktoré spracúvajú potravinárske alebo nepotravinárske výrobky, s výnimkou zmrazovanie / rozmrazovanie, ktoré je poskytované ako služba; a spoločnosti, ktoré iba dovážajú a obchodujú s výrobkami (bez fyzickej manipulácie s nimi)pre tých je určený štandard IFS Broker; a spoločnosti zaoberajúce sa prepravou živých zvierat.

 • NORMA IFS LOGISTICS, VERZIA 2.2 | OBLASTI VÝROBKOV POTRAVINÁRSKEHO TOVARU

  • Červené a biele mäso, hydina a mäsové výrobky
  • Ryby a výrobky z rýb
  • Vajcia a vaječné výrobky
  • Mliečne výrobky
  • Ovocie a zelenina
  • Výrobky zo zrna, cereálie, pečivo, koláče, snacky
  • Kombinované výrobky
  • Nápoje
  • Oleje a tuky
  • Suché výrobky, ďalšie prísady a doplnky
  • Krmivá pre záujmové zvieratá
 • NORMA IFS LOGISTICS, VERZIA 2.2 | OBLASTI VÝROBKOV NEPOTRAVINÁRSKEHO TOVARU

  • HPCProstriedky pre domácnosť a pre osobnú hygienu (kozmetika, čistiace prostriedky, drogéria)
  • obalové materiály
  • Elektrické a Elektronické zariadenia (biela technika, televízory, počítače, kamery, lampy, žiarovky, atď.)
  • Domáce potrebyokrem HPC (stolový riad, príbory, poháre, atď.)
  • Médiá (noviny, časopisy, knihy, CD, DVD, softvér, počtačové hry)
  • Nábytok
  • Náradie a technické vybavenie
  • Kancelárske potreby
  • Hračky
  • Rastliny a kvety
  • Záhradnícke potreby
  • Ďalšie
 • KOMBINOVANÝ AUDIT IFS LOGISTICS/ IFS BROKER

  Ak sa logistická spoločnosť zaoberá tiež maklérskymi aktivitami, (dovoz, obchodovanie s výrobkami, bez fyzickej manipulácie s nimi), môže požiadať o vykonanie kombinovaného auditu IFS Logistics a Broker. Informácia o maklérskych aktivitách (certifikovaných alebo necertifikovaných) bude vždy uvedená na certifikáte.

  POVINNOSTI CERTIFIKOVANÝCH SPOLOČNOSTÍ

  Spoločnosť žiadajúca o certifikát je povinná si overiť, že vybraná certifikačná spoločnosť je akreditovaná na vykonávanie auditov vo zvolenej oblasti. Spoločnosť je tiež povinná informovať certifikačnú spoločnosť, ktorá vydala certifikát, o zmenách alebo udalostiach, ktoré by mohli ovplyvniť schopnosť plniť požiadavky normy IFSnapr. Verejné sťahovanie výrobkova to do 3 pracovných dní.

  DOBA TRVANIA AUDITU

  Doba trvania auditu sa určuje na základe informácií o auditovanej spoločnosti v závislosti napr. na rozlohe prevádzky, typu poskytovaných služieb, rozsahu auditu, počtu transportných a skladovacích jednotiek, celkový počet zamestnancov a podobne. Minimálna doba auditu je 1 deň, teda 8 hodín a aspoň 1/3 z celkovej doby musí byť strávená v prevádzke. V prípade, že sa jedná iba o jeden druh služby alebo manipuláciu, je možné skrátiť dobu auditu na 6 hodín. Pokiaľ sa jedná o spoločnosť s centrálou a pobočkami, je možné skrátiť čas auditu na 4 hodiny, ak už auditom prešla centrála spoločnosti.

  SYSTÉM NEOHLÁSENÝCH AUDITOV

  Certifikovaná spoločnosť môže požiadať o vykonanie neohláseného auditu, a to 16 týždňov pred a 2 týždne po platnosti poslednej kontroly. Firma si môže počas registrácie programu stanoviť desať dní, rozdelených do troch časových období, počas ktorých si nepraje prevedenie neohláseného auditu a svoju voľbu musí zdôvodniť (závodná dovolenka, sezónne špičky atď.) Ak spoločnosť do programu vstúpi dobrovoľne a potom odmietne audítora do prevádzky vpustiť, certifikačná spoločnosť má právo do dvoch dní pozastaviť platnosť IFS certifikátu. Navyše bude účtovaná plná cena auditu a ďalší audit bude naplánovaný iba ako ohlásený.