Image
ENERGY_22

PRAVIDELNÉ REVÍZIE

Kontrola bezpečnosti je jedným z parametrov úspešného podnikania.

Najlepšou a najrozumnejšou formou ako predchádzať poruchám zariadení je prevencia. Bureau Veritas Vám zabezpečí kontrolu všetkých elektrických, zdvíhacích, tlakových a plynových zariadení. Zhodnotí ich výkon, funkciu a životnosť, navrhne vhodné riešenie a hlavne zaručí ich bezpečnosť.

Zároveň Vám Bureau Veritas dokáže zabezpečiť evidenciu všetkých Vašich zariadení a taktiež časových plánov revízií prostredníctvom BV FM digitálnych nástrojov.