AUTOMOTIVE_44

ISO 28000 - Bezpečnosť dodávateľského reťazca

Norma stanovuje požiadavky a postupy pre medzinárodné spoločnosti v dodávateľských a logistických reťazcoch.

  • riadené prístupy zamestnancov do priestorov a vybraných informačných systémov
  • kamerové systémy
  • opis zodpovedností
  • kontrolné činnosti najmä pri manipulácii s tovarom (prijatie a expedície tovaru, výroba a pod ...)
  • 7 bodová inšpekcia kontajnerov, resp. návesov 
  • bezpečnostný poriadok pre zamestnancov, externých dodávateľov, návštevy ....
  • kľúčový poriadok
  • definovanie bezpečnostných zón
  • fyzická ochrana priestorov a logistiky.

Spoločnosti s certifikovaným systémom majú výhodu v procese certifikácie AEO, čo je nespornou
výhodou najmä pre firmy zaoberajúce sa exportom a importom mimo EÚ.