• IRCA KURZ PRE VEDÚCICH AUDÍTOROV PRE EXTERNÉ AUDITY ISO 14001: 2015
    Obsah kurzu Úvod do kurzu. Otázky ochrany životného prostredia. Kompletný prehľad normy ISO 14001: 2015. Čím sa zaoberať při plánovaní....
  • POŽIADAVKY SYSTÉMU MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI POTRAVÍN (FSMS) PODĽA ISO 22000: 2018
    Obsah kurzu Školením získate Prehľad potravinovej legislatívy SR a EU Zoznámenie s novou medzinárodnou normou, ktorá zahŕňa všetky oblasti...
  • POŽIADAVKY HACCP
    Obsah kurzu Požiadavky na systém HACCP v SR a v EÚ Prehľad najčastejších chýb pri uplatňovaní HACCP Bezpečnosť potravín - risk manažment, vy...
FRONT PAGE
TAGS

S neustálym vývojom nových štandardov, zákonov a vyhlášok sa snažíme držať krok aj v oblasti vzdelávania. Naše kurzy Vám pomôžu nielen splniť všetky zákonné povinnosti, ale aj zvýšiť odbornú kvalifikáciu. Chceme, aby ste si z kurzov odniesli praktické poznatky, ktoré môžete ihneď premietnuť do vašich činností, preto každý z nich prebieha pod vedením skúsených audítorov a inšpektorov z Bureau Veritas.

Kurzy postupne pridávame a aktualizujeme, takže teraz už len stačí vybrať ten správny z našej ponuky, ktorý rozšíri Vaše obzory!