IRCA KURZ PRE VEDÚCICH AUDÍTOROV PRE EXTERNÉ AUDITY ISO 14001: 2015

Ciele

Obsah kurzu Úvod do kurzu. Otázky ochrany životného prostredia. Kompletný prehľad normy ISO 14001: 2015. Čím sa zaoberať při plánovaní. Schválenie a dvojstupňový audit, plánovanie auditu prvá fáza, riadenie auditu, uskutočnenie auditu. Čím sa zaoberať pri realizácii a činnosti Čím sa zaoberať při kontrole a opravách. Protokoly o nezhodách a nápravné opatrenia. Prístup k auditu, psychologické aspekty a komunikácia. Medzinárodné, regionálne a národné právo. Reporting – podávanie správ. Kvalifikácia a certifikácia auditora. Príprava na „Hranie rolí“, praktické cvičenie Cvičenia, prípadové štúdie, skúška. Po úspešnom absolvovaní skúšky získate medzinárodne uznávaný certifikát IRCA priamo z Londýna. Požiadavky na účastníkov Znalosť požiadaviek normy ISO 14001. Skúsenosť v písaní správ je výhodou. Miesto:BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o., ul. Plynárenská 7/B, Bratislava

Termíny kurzu

Coming Soon...